Nauji mokesčiai 2010m

Artėja nauji metai ir keičiasi LBS mokėjimo tvarka.
http://www.audra.lt/lbs/70mecio%20nuotrauku%20bankas/P6044692.jpg


LBS narystės mokesčiai ir jų mokėjimo tvarka 2010 m.

  1. LBS mokesčiai yra:

1.1.stojamasis mokestis,

1.2.metinis mokestis.

  1. Fizinių asmenų mokestis:

2.1.Stojamasis mokestis – 200 Lt,

2.2.Metinismokestis – 100 Lt.

  1. Juridinių asmenų mokestis:

3.1.Juridinių asmenų stojamasis mokestis– 1000 Lt,

3.2.Metinis mokestis: juridiniams asmenims turintiems iki 10 narių – 500 Lt, turintiems iki 20 narių – 1000 Lt, turintiems iki 30 narių – 1500 Lt, turintiems iki 40 narių 2000 Lt, ir t.t.

  1. Juridiniams asmenims, vienijantiems daugiau kaip 50% asmenų, kurių amžius iki 21 metų, arba virš 65 metų amžiaus, nustatoma 50% nuolaidametiniam mokesčiui.
  2. LBS garbės nariai atleidžiami nuo visų LBS narystės mokesčių.
  3. Stojamasis mokestis turi būti sumokėtas 10 dienų laikotarpyje, LBS tarybai priėmus teigiamą sprendimą dėl narystės.
  4. Kasmetinis mokestis turi būti sumokėtas iki einamųjų metų vasario 1 d. Laiku nesumokėjus metinių mokesčių, juridinis narys ir jo nariai praranda visas LBS nario teises. Norėdamas teises atstatyti, turi sumokėti 150% nustatyto metinio nario mokesčio.
  5. Juridinių asmenų , laikomų LBS nariais, narių sąrašai turi būti pristatyti LBS generaliniam sekretoriui iki einamųjų metų vasario 1 dienos.Laiku nesumokėjus metinių mokesčių, bet atstačius narystę, sąrašus būtina pateikti generaliniam sekretoriui per 5 darbo dienas. Tais atvejais, kai Juridinių asmenų gretas papildo nauji asmenys po to, kai metinis narystės mokestis yra sumokėtas, papildomai LBS metinio mokesčio mokėti nebereikia, o naujų narių teisės LBS įsigalioja Juridiniams asmenims pateikus LBS generaliniam sekretoriui naujų narių sąrašą.
  6. Ši tvarka įsigalioja nuo 2010 m. sausio 1 dienos.

PatvirtintaLBS tarybos posėdyje 2009 m. vasario mėn. 3 d. Vilniuje.