Ambersail startavo rund skagen 2010 regatoje

Ambersail startavo rund skagen 2010 regatoje

Startuota stebūklų saloje Helgolande, “Tojana” lankėsi prieš tris metus…
Galima stebėti regatos eigą
Linkime sėkmingo finišo….