Klaipėdos Pilies uosto regata 28-30 gegužės


Antanas Milvydas regatos vyr.teisėjas nekantriai laukia regatos dalyvių…
Visus kviečiame palaikyti Klaipėdos pilies uosto regata startuojant….

Klaipėdos Pilies uosto regatos

NUOSTATAI

1. Tikslas ir uždaviniai:

1.1.Ugdyti ir populiarinti kreiserinį buriavimą Lietuvoje.

1.2.Išaiškinti pajėgiausius buriuotojus.

1.3.Tobulinti buriuotojų sportinį ir navigacinį meistriškumą.

2.Dokumentai, kuriais vadovaujamasi vykdant regatą:

2.1.Tarptautinės buriavimo varžybų taisyklės 2009-2012 (ISAF Racing Rules of Sailing).

2.2.Lietuvos kreiserinių jachtų varžybų taisyklės – 2006 ir jų pakeitimai.

2.3.J.Stabinio parengta „Jolių išlyginamoji formulė“, Vilnius, 1957m.

2.4.Nuostatai ir regatos instrukcija

2.5.Tarptautinės buriavimo federacijos ISAF matavimo taisyklės 2009-2012 (Equipment Rules of Sailing).

3.Regatos vieta ir laikas:

Regata vykdoma Kuršių mariose ir Baltijos jūroje 2010 metų Gegužės 28-30 dienomis Klaipėdoje, Pilies uoste ir Liepojoje

4.Vadovavimas regatai:

4.1.Regatą organizuoja ir vykdo AB „Klaipėdos laivų remontas“ ir Klubas „Marių burės“. Regatai teisėjauja regatos lenktynių komitetas.

4.2.Regatos organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių gyvybę ir nuosavybę, o taip pat už kūno sužalojimus arba inventoriaus sugadinimą varžybų metu (jachtos dalyvauja savo rizika – RRS 4 taisyklė). Už laivų ir įgulos narių saugumą atsako jachtų vadai.

5.Reikalavimai regatos dalyviams:

5.1.Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų kreiserinių jachtų ekipažai bei užsienio jachtos.

5.2.Ekipažo narių skaičių riboja vietų skaičius jachtoje.

5.3. Jachtos kapitonas turi turėti I eilės vairininko ar jachtos kapitono kvalifikaciją, atitinkančią jachtos dydžiui. Kiekvienas regatos dalyvis turi pateikti pasą ar asmenybės kortelę, nepilnamečiai privalo turėti patvirtintą tėvų leidimą dalyvauti varžybose.

5.3.Vardinės paraiškos pateikiamos varžybų organizatoriams. Paraišką pasirašo jachtos savininkas arba jo atstovas ir joje turi būti tekstas: “Aš sutinku vykdyti ISAF RRS taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos”.

5.4.Už buriuotojų etikos pažeidimus ar nesportinį elgesį jachta gali būti pašalinta iš regatos, o jos rezultatas anuliuojamas. Sprendimo teisę turi regatos lenktynių komitetas.

5.5.Lenktynių komitetas turi teisę neleisti dalyvauti tinkamai nepasiruošusiems dalyviams.

6.Kiekviena jachta privalo turėti:

6.1.Galiojantį laivo bilietą ir techninės apžiūros įdėklą.

6.2.Privalomo inventoriaus ir įrangos komplektą III- os kategorijos plaukiojimui. Veikiančią jūrinių kanalų VHF radijo stotį (radijo stotis gali būti portatyvinė) ir mobilų telefoną.

7.Regatos programa:

Gegužės 28 d.

Nuo 10:00 regatoje dalyvaujančių jachtų įgulų atvikimas.

14:00– 19:00regatoje dalyvaujančių jachtų registracija.

Gegužės 29 d.

09:00organizatorių, regatos teisėjų, jachtų vadų pasitarimas.

10:00I etapo startas.

VakareI etapo nugalėtojų paskelbimas

Gegužės 30 d.

09:00organizatorių, regatos teisėjų, jachtų vadų pasitarimas.

10:30II etapo startas

18:00Regatos uždarymas ir nugalėtojų apdovanojimas.

7.1.Regatos distancija bus nurodyta lenktynių instrukcijoje. Preliminari distancija Klaipėda – Liepoja, Liepoja – Klaipėda. Ši regata priskiriama III kategorijai ir privaloma laikytis šiai kategorijai taikomų saugaus plaukiojimo reikalavimų.

7.2.Atsižvelgiant į meteorologines sąlygas bei aptarnaujančių laivų skaičių ir būklę, regatos lenktynių komitetui maršrutą leidžiama keisti.

7.3.Regatos instrukcija bus paskelbta Gegužės 28 d. iki 11:00 Klaipėdos Pilies uoste.

8.Regatos įskaita. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas:

8.1.Regatoje dalyvaujančios jachtos skirstomos į dvi pagrindines klases: jachtos dalyvaujančios Klubinių Regatų Taurėje sudaro pirmą grupę. Vieta grupėje nustatoma pagal geriausią perskaičiuotą laiką, skaičiuojamą pagal ORC Club Time-On-Time formulę. Antrą grupę sudaro jachtos, kurių rezultatai bus skaičiuojami pagal J. Stabinio formulę. Pirmąja paskelbiama jachta turinti mažiausią sumą.

8.2.Jei kelios jachtos dviejų etapų sumoje surenka vienodai taškų, pirmenybė suteikiama jachtai, pasiekusiai geresnį rezultatą ilgiausiame įvykusiame etape. Jeigu šis rodiklis vienodas, skaičiuojama visų etapų faktinio laiko suma.

8.3.Regatos ir etapų prizininkai apdovanojami diplomais ir prizais.

9.Mokesčiai, priėmimo sąlygos

9.1. Starto mokestis: Visi regatos dalyviai moka starto mokestį: jaunimui iki 18 metų ir senjorams 10Lt., visi kiti dalyviai 20Lt.

9.2. Priėmimo sąlygos: Regatos dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu neaprūpinami.

9.3. Atvykimo į varžybų vietą išlaidas apmoka patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

Regatos organizacinis komitetas

 

Klaipėdos Pilies uosto regatos

Instrukcija

LENKTYNIŲ  INSTRUKCIJA

1.      INFORMACIJA DALYVIAMAS

Informacija dalyviams bus skelbiama oficialioje skelbimų lentoje, kuri bus Klaipėdos pilies uosto  biure (Žvejų 24);

1.LFNKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAIKEITIMAI

Visi lenktynių instrukcijos pakeitimai bus paskelbiami po lenktynių komiteto ir jachtų kapitonų pasitarimo.

3.  SIGNALM KRANTE

3.1 Signalai krante bus iškeliami stiebe, prie Klaipėdos pilies uosto  biuro.

3.2 “AP” vimpelo iškėlimas jachtklubo stiebe reiškia plaukimo atidėjimą. “Perspėjamasis” signalas bus duodamas ne anksčiau kaip po valandos nuleidus “AP” vimpelą, o “AP” pakėlimas starto vietoje reiškia starto atidėjimą, ir perspėjamasis signalas  bus duotas 1 minutė po jo nuleidimo.

4. DISTANCLJA

Lenktynių  distancija bus:

1 Startas Klaipėdos pilies uoste  tarp geltonų bojų,ties Kruizinių laivų terminalu, Butingės terminala paliekant dešinėje – Liepojos priėmimo boja (dešiniu bortu) – finišas ties Liepojos upės žiotimis tarp mėlynos vėliavos ir geltono ženklo.

Klubinių (ORC) grupei Klaipėdos priėmimo boja palikti dešiniame borte (apeiti).

2 Startas Liepojoje išoriniame reide tarp Brabander ir geltono ženklo vandenyje,  Butingės terminala paliekant kairėje, finišas ties Kruizinių  laivų terminalu tarp geltono ženklo vandenyje ir mėlynos vėliavos krante.

Klubinių  (ORC) grupei Klaipėdos priėmimo boja palikti kairiame borte (apeiti).

6.STARTAS

6.1 Startas bus duodamas pagal 26 taisyklę.

6.2 Starto linija bus tarp ženklo vandenyje prie terminalo ir  oranžinės vėliavos krante terminale arba Brabander.

6.3 Perspėjamasis signalas bus duodamas 5 min. prieš starto signalą.

6.4 Individualaus ir bendro atšaukimo signalai bus laikomi 5 min.

6.5 Startas atviras 10 min.

6.6 Starto procedūra transliuojama 68 kanalu, radijo ryšio pagalba.

6.7 Visoms jachtoms startas bendras.

1.FINIŠAS

7.1 Finišo linija bus tarp ženklo vandenyje ir mėlynos vėliavėlės krante.

7.2 Jachtos, finišuojančios nakties metu turi apšviesti burės numerį.

1.PROTESTAI IR PRAŠYMAI ATITAISYTI REZULTATA

8.1 Protestų  padavimo laikas yra 1 valanda po protestuojančios jachtos finišo.

Tas pats laikas galioja ir prašymams atitaisyti rezultatą. Protestai bus priimami ir nagrinėjami Klaipėdos pilies uosto kajutkompanijoje.

8.2 Protestų  informacija skelbiama per 30 min. po protestų padavimo laiko pasibaigimo, arba paskutinės jachtos finišo.

8.4 Protesto mokestis 40 It.

2.SAUGUMAS

9.1 Nuo saulės nusileidimo iki patekėjimo jachtos privalo laikytis Tarptautinių  taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti (TTLSJI-72).

9.2 Kadangi regata priskiriama III kategorijai, privaloma laikytis šiai kategorijai taikomų saugaus plaukimo reikalavimų ir jachtos komplektavimo.

9.3 Jeigu jachta pasitraukia iš distancijos, kapitonas privalo kaip galima greičiau apie tai pranešti lenktynių komitetui, vyr. teisėjo tel. 869885865

10.PRIZAI

10. Jachtos apdovanojamos I, II  ir bendroje įskaitoje diplomais ir prizais už I II ir III vietas.

Varžybų vyr. teisėjas                                 A. Milvydas

 

 

_________________________________________________________________________________________