Pilyo taurė

“Pilypo Taurė”

Jau registravosi:
1.Piranija
2.Relax
3.Scorpio
4.Samsas
5.Gafson
6.Akuna matata
7.Jan luca
8.Tojana
9.Baraka
10.Baltas
11.Kirke
12.O,Silvija
13.Gilė
14. Lady L
15. LTU 1539
16.Aphrodite
17.Nida
18.X’as
19. Marius BMW
regatos organizatoriai informuoja, kad registracija po 20 val .geg.7,nebus priimama
21,00 bus paskelbta varžybų instrukcija ir distancijos. 12 val.regatos startas.

>dscn7878.jpg

II – osios Pilypo taurės  nuostatai

Regata vykdoma Kuršių mariose 2010 m. gegužės 08 – 09 dienomis. Regatą vykdo lenktynių komitetas.

1. Taisyklės
Regata vykdoma pagal:

  • 1.1. ISAF 2009-2012m. RRS.
  • 1.2. ISAF 2009 – 2012 m. ERS.
  • 1.3. Šiuos nuostatus.
  • 1.4. Varžybų instrukciją.

2. Reklama
Reklama apribojama kategorija C.

3. Paraiškos, leidžiamos jachtų klasės, dalyviai.
Regata atvira, joje gali dalyvauti jachtos, kurių plaukimo kategorija yra IV ir aukštesnė. Jachta turi turėti galiojantį „Laivo bilietą”, galiojantį techninės apžiūros taloną, o kapitonas turi turėti vairininko arba jachtos kapitono kvalifikaciją, atitinkančią plaukiojimo rajoną.

Išankstinės Jachtų-dalyvių paraiškos turi būti atsiųstos elektroninio pašto adresu bitlas@minija.com iki 2009 05 07 d. Paraiškose nurodyti jachtos pavadinimą ir įgulos narių skaičių. Vardinės paraiškos pateikiamos lenktynių komitetui Minijos jachtklube iki 2010 05 08 d. 08 val. Vardinę paraišką pasirašo jachtos savininkas arba jo įgaliotas atstovas ir joje turi būti tekstas: “Aš sutinku vykdyti ISAF RRS taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos”.

Lenktynių komitetas turi teisę neleisti tęsti varžybų tinkamai nepasiruošusiems dalyviams.

4. Mokesčiai, priėmimo sąlygos
4.1. Starto mokestis: ( bus patikslintas )
4.2. Priėmimo sąlygos: regatos dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu neaprūpinami.
4.3. Atvykimo į varžybų vietą išlaidas apmoka patys dalyviai.

5. Varžybų programa
2010 05 07                      atvykimo diena, registracija į varžybas iki 20,00 val.
2010 05 08                       08,30 varžybų atidarymas
08,45 kapitonų pasitarimas
10,00 I-ojo plaukimo startas I startinei grupei (nuo Pilypo)
15,00 II-ojo plaukimo startas I startinei grupei (iš Nidos)
2010 05 09                       08,45 kapitonų pasitarimas
9,30   III-ojo plaukimo startas I startinei grupei.
12,00 IV-ojo plaukimo startas I startinei grupei.
15,00 varžybų uždarymas

6. Matavimo procedūra, jachtos balas, jachtų grupės
Sportinių jachtų lenktynių balas skaičiuojamas pagal ORC Club formulę (galioja 2009 metų sertifikatas). Varžybose dalyvaujančios jachtos skirstomos į dvi grupes: I grupė – jachtos su ORC Club sertifikatais, II grupė – laisva grupė (be matavimų/su Stabinio matavimais – organizatorių nuožiūra, pagal užsiregistravusių dalyvių skaičių).

7. Varžybų instrukcijos paskelbimas
Varžybų instrukcija bus paskelbta iki 2010 05 08 8:00 val. Minijos jachtklubo skelbimų lentoje.

8. Varžybų taisyklių pakeitimai
BVT ir šių nuostatų pakeitimai, jei tai leidžia BVT, gali būti nurodyti varžybų instrukcijoje.
Sprendžiant konfliktus BVT taisyklių interpretavime įvairiomis kalbomis, pirmumas teikiamas angliškajam tekstui.
Galioja tik raštiškai paskelbti varžybų taisyklių pakeitimai.

9. Regatos vykdymo vieta
9.1. Regatos bazavimosi vieta yra Minijos jachtklubas.
9.2. Varžybų vykdymo zona yra Kuršių marios.

10. Varžybų distancija
Tiksli varžybų distancija bus paskelbta kartu su varžybų instrukcija skelbimų lentoje.
Preliminariai numatomi tokie etapai:
I plaukimas: startas prie Pilypo – Nida;
II plaukimas: startas Nidoje – Pilypas – 43 farvaterio boja – Nida;
III plaukimas: startas prie Nidos – Pilypas.
IV plaukimas: distancija prie Pilypo.

11. Skaičiavimo sistema
Varžybos yra handikapinės.
I startinė grupė plaukia pagrindinę distanciją, II grupė plaukia sutrumpintą distanciją (sutrumpinta distancija bus paskelbta instrukcijoje).
Vieta grupėse nustatoma pagal geriausią perskaičiuotą laiką, skaičiuojamą pagal ORC Club Time-On-Time formulę.
Laisva grupė – be perskaičiavimo arba pagal Stabinio formulę.

12. Prizai
Jachtos-nugalėtojos kiekvienoje grupėje apdovanojamos medaliais ir diplomais, prizininkės apdovanojamos diplomais.

Jachta-nugalėtoja pagal perskaičiuotą laiką apdovanojama regatos prizu pereinamąja Pilypo taure, ir nuolatiniu mažesniu prizu.

13. Atsisakymas atsakomybės
Regatos sportininkai dalyvauja savo rizika (BVT 4 taisyklė). Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su regata: prieš ją, jos metu ar po jos.

 

Tvirtinu:
Varžybų komisaras R. Stropus