RUDENINĖ BALTIJA

SPALIO 2-3 VYKS
REGATA RUDENINĖS BALTIJOS TAUREI LAIMĖTI…

Regatoje gali paaiškėti pirmos vietos LIETUVOS KLUBINIŲ RAGATŲ TAURĖS laimėtojas
Šiuo metu pirmauja jachta “Baraka”,
jiems ant kulnų lipa “Kirkė”, praradusi lyderės pozicijas po NDBL- bandys atsigriebti.
Treti užtikrintai “Rondo” – šis trejetas jau nepavejamas…

TVIRTINU: Klaipėdos m Sporto klubo

„Ostmarina“ Komandoras

Osvaldas Kudzevičius

20010 m. rugsėjo 21 d.

Regatos Rudeninės Baltijos taurei laimėti

NUOSTATAI

1.Tikslas ir uždaviniai

1.1.Ugdyti ir populiarinti kreiserinį buriavimą Lietuvoje;

1.2.Išsiaiškinti pajėgiausius kreiserinių jachtų buriuotojus;

1.3.Tobulinti buriuotojų sportinį ir navigacinį meistriškumą;

2.Dokumentai, kuriais vadovaujantis vykdoma regata

2.1.Tarptautinės buriavimo varžybų taisyklės (ISAF Racing Rules of Sailing 2009-2012);

2.2.Kreiserinių lenktynių taisyklės – 2001 ir jų pakeitimai;

2.3.Tarptautinės kreiserinių jachtų apmatavimo taisyklės (ORC Club.);

2.4.Šie nuostatai ir regatos instrukcija .

3.Regatos vieta ir laikas

3.1.Regata vykdoma Baltijos jūroje 2010 m. spalio 02-03 dienomis. Startas Klaipėda (ties Kruiziniu Laivu Terminalu) finišas Liepoja (ties Pietiniu molu) ir antras startas Liepoja (ties Pietiniu molu) ir finišas Klaipėda (ties Kruiziniu Laivu Terminalu arba Klaipėdos jūros vartai).

4.Vadovavimas regatai

4.1.Regatą organizuoja ir vykdo sporto klubas „Ostmarina“ bei jo patvirtinta teisėjų kolegija.

4.2.Regatos organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių gyvybę ir nuosavybę, o taip pat už kūno sužalojimus arba inventoriaus sugadinimą varžybų metu. Už laivų ir įgulos narių saugumą atsako jachtų vadai.

5.Reikalavimai regatos dalyviams

5.1.Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų jachtų ekipažai bei užsienio svečiai.

5.2.Jachtos vadas privalo turėti ne žemesnę, kaip I-os eilės vairininko kvalifikaciją.

5.3.Visi jachtų įgulų nariai privalo mokėti plaukti.

5.4.Dalyviai būdami krante, jachtose ar distancijoje turi elgtis kultūringai, laikytis sportinės etikos. Už buriuotojų etikos pažeidimus ar nesportinį elgesį jachta gali būti pašalinta iš regatos, jos rezultatas anuliuojamas. Teisę priimti tokį sprendimą turi teisėjų kolegija.

5.5 Regatoje dalyvaujančiu jachtų ilgis ne gali būti mažesnis kaip 7,5 m.

5.6 Kiekviena jachta privalo turėti:

- galiojantį laivo bilietą,

-galiojantį laivo techninės būkles įdėklą,

-privalomo inventoriaus komplektą.

6.Regatos programa

6.1. 2010 m. spalio 02 d.

800 – 1000 val. Regatoje dalyvaujančių jachtų būklės patikrinimas, dalyvių dokumentų patikrinimas.

1000 val. teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.

1130 val. regatos startas.

6.2.Regatos distancija pagal generalinį kursą ilgis apie 100 jūrmylių. Ši regata priskiriama IV kategorijai ir privaloma laikytis šiai kategorijai taikomų saugaus plaukimo reikalavimų.

6.3.Atsižvelgiant į meteorologines sąlygas bei aptarnaujančių laivų skaičių ir galimybes, teisėjų kolegija regatos maršrutą gali pakeisti arba sutrumpinti.

7.Regatos įskaita. Nugalėtojų nustatymas

7.1.Regatoje dalyvaujančios jachtos startuoja viena grupe.

7.2.Regata yra handikapinė. Lenktynėse jachtos užimta vieta nustatoma ORC Club (Time on Time) formulės pagalba, naudojant distancijos ilgį ir distancijoje sugaištą laiką.

7.3.Jachta užėmusi I vietą apdovanojama pereinamu (jei prizas laimėtas tris kartus iš eilės to pačio laivo ir kapitono, prizas atitenka laivo kapitonui visam laikui) Rudeninės Baltijos prizu.

7.4.Jachtos bendroje įskaitoje pagal perskaičiuotą laiką užėmusios I-III vietas, apdovanojamos diplomais:

7.5.Atskiros jachtos arba organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų nuostatai teisėjų kolegijai pateikiami iki dokumentų priėmimo pabaigos.

8. Regatos išskirtiniai reikalavimai

8.1. Regata skaitosi įvykusi kai joje dalyvauja ne mažiau kaip du laivai

9.Paraiškos

9.1.Vardinės paraiškos su jachtos ir įgulos narių dokumentais (laivo bilietas, jachtos apmatavimo liudijimas, kvalifikaciniai pažymėjimai) teisėjų kolegijai pateikiami jachtos pristatymo metu 2010 10 02d nuo 800 iki 1000 val. Klaipėdos pilies uosto biure . Išankstinės paraiškas reikia siusti adresu info@vejas.eu. Tiems kurie neturi galiojančio ORC Club Apmatavimo liudijimo išankstinėje paraiškoje nurodyti jachtos modeli ir laivo ilgį pėdom.

10.2.Regatoje dalyvaujančių jachtų sąrašas, kuriame nurodyti jachtų lenktyniniai balai ir laiko koeficientai, bus iškabintas spalio 2 d. 1 val. Iki pirmojo etapo dalyviu apdovanojimo Liepojos jachtklubo skelbimu lentoje.

10. Starto mokestis:

10.1 Visi regatos dalyviai moka 20 Lt starto mokestį

Regatos organizacinis komitetas

Vyr. Teisėjas: Antanas Milvydas

Kontaktai:
Tel/Fax. +37046210420
www.ostmarina.info

klubas@ostmarina.info

info@vejas.eu

http://4.bp.blogspot.com/_-bFTyNriCoM/THN3UbvRpJI/AAAAAAAABpk/XxT5_nwPkD4/s1600/DSC_7360.JPG