XII Paršelio regata REGISTRACIJA

gerai kad tik parseliai buriuoja

3.2 Išankstinės Jachtų-dalyvių paraiškos turi būti atsiųstos elektroninio pašto adresu bitlas@minija.com
Registravosi:

1.   PIRANIJA
2.   GAFSON
3.   SVAJŪNAS-tojana team
4.   LITAS-tojana team
5.   CARPE DIEM
6.   TOJANA (su nauju balu)
7.   KIRKĖ
8.   JIGI JIGI
9.   JAN-LUCA
10. GILĖ
11. CARENZA
12. BARAKA
13. SAMSAS
14. ULTRA
15. NERIJA
16. BLUE BIRD
17. LIBERTY
18. RENA
19. TYLA
20. KRYNKA
21. SPLENDID
22. MARIJA
23. BALTAS
24. X’AS
25. RONDO
26. TERRA


Regata vykdoma Kuršių mariose 2010 m. spalio 22- 24 dienomis.

Regatą vykdo Kintų buriavimo mėgėjų klubas „Marių burės”.

1. Taisyklės:

Regata vykdoma pagal:

* 1.1. ISAF 2009-2012m. RRS.

* 1.2. ISAF 2009 – 2012 m. ERS.

* 1.3. Šiuos nuostatus.

* 1.4. Varžybų instrukciją.

2. Reklama:

Reklama apribojama kategorija C. Reklamos nešimas privalomas

3. Paraiškos, leidžiamos jachtų klasės, dalyviai:

3.1 Regata atvira, joje gali dalyvauti jachtos, kurių plaukimo kategorija yra IV ir aukštesnė. Jachta turi turėti galiojantį „Laivo bilietą”, galiojantį techninės apžiūros taloną, o kapitonas turi turėti vairininko arba jachtos kapitono kvalifikaciją, atitinkančią plaukiojimo rajoną.

3.2 Išankstinės Jachtų-dalyvių paraiškos turi būti atsiųstos elektroninio pašto adresu bitlas@minija.com  nuo 2010- 10 -12 iki 2010- 10 -22 d. Paraiškose būtina nurodyti jachtos pavadinimą ir įgulos narių skaičių. Vardinės paraiškos pateikiamos lenktynių komitetui Minijos jachtklube 2009 10 22 d. nuo 09.00 iki 22 val. Vardinę paraišką pasirašo jachtos savininkas arba jo įgaliotas atstovas ir joje turi būti tekstas: “Aš sutinku vykdyti ISAF RRS taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos”.

3.3 Kiekviena varžybose dalyvaujanti jachta privalo turėti gerai įskaitomus registracijos numerius ant bortų ir ( ar ) burių.

3.4 Lenktynių komitetas turi teisę neleisti tęsti varžybų tinkamai nepasiruošusiems dalyviams.

4. Mokesčiai, priėmimo sąlygos:

4.1. Starto mokestis: po 20 lt nuo kiekvieno regatoje dalyvaujančios komandos  nario

4.2. Priėmimo sąlygos: regatos dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu neaprūpinami.

4.3. Atvykimo į varžybų vietą išlaidas apmoka patys dalyviai.

4.4. Minijos Jachtklubas prisiima jachtos švartavimosi uoste išlaidas nuo 10.21 iki 10-26 dienos, švartuojamasi atsižvelgiant į jachtklubo budinčio nurodymus, sąvivaliavimas gręsia diskvalifikacija.

4.5. Nemokamas bevielis internetas

4.6. Kitos išlaidos skaičiuojamos remiantis jachtklube patvirtintais paslaugų įkainiais

5. Varžybų programa:

2010-10- 22

atvykimo diena, registracija į varžybas iki 22.00 val.

 

2009 -10-23

09.30 varžybų atidarymas

10.00 kapitonų pasitarimas

12.00 I-ojo plaukimo startas I ir II startinei grupei (nuo Pilypo) starto procedūra vykdoma remiantis atviro starto principu. Jachta atverianti startą „Baraka”, ar  kita paskirta teisėjų ir org. jachta. Startą atveria dešiniu halzu prieš vėją startuojanti jachta (praėjusioje regatoje laimėjusi ketvirtą vietą -, arba organizatorių paskirtas „patphander”, ji neša vėliava G). Jachta „patphander” arba lietuviškai „triušis” startuoja maksimaliai aštriu kampu į vėją, starto linijos atvėrimui skiriama 2 minutės laiko.

Po šios procedūros „patphander” gali pasirinkti norimą kursą ir nuleidžia vėliavą G.

Startuojančios jachtos startuoja prieš vėją kirsdami starto liniją tarp „Pilypo” ir „patphander”.

Atgal kirsti linijos renkantis naudingą kursą negalima, reikia aplenkti ženklą ar „patphander” jam nemaišant.

Jachta nekirtusi starto linijos diskvalifikuojama.

Jachta trukdanti „patphander” startui diskvalifikuojama.

„Patphander” po 2 minučių keičiant kursą, vėluojančios startuoti jachtos startas laikomas teisingu apsukant „Pilypą” prieš vėją – ženklas lieka priešingame borte nei jachta „patphander”.

Startas atviras 30 min.

antroji startinė grupė “F”, Albin Vegos, Laisvoji

starto procedūra analogiška startuojam 10 min.po pirmos startinės grupės

patphanderis bus paskelbtas kapitonų pasitarime.

17-18 finišas Nidos vartuose

18-19 org. karštas srėbalas prieš Nidos kapitonatą

19.30 „Paršelio” regatos oficiali atidarymo ceremonija ir tai  progai skirtas kultūrinis renginys Nidos kultūros centre „Agila”

21.00 Pirmojo regatos etapo nugalėtojų  apdovanojimo ceremonija Nidos „FAKSE”

21.30 vakaronė Nidos „FAKSE”

2009 10 24

08.45 kapitonų pasitarimas

10.00 II etapo “plaukimas be tikslo” startas

6. Matavimo procedūra, jachtos balas, jachtų grupės

Jachtos lenktynių balas skaičiuojamas pagal orc club ir J. Stabinio formules, duomenis imant iš jachtos registracijos pažymėjimo ir orc club matavimo sertifikato Varžybose dalyvaujančios jachtos skirstomos į tris grupes: I grupė – jachtos orc.club balas iki 660, II grupė orc club – jachtos balas virš 660, folkbotų grupė- mono klasė, Albin Vegų grupė -mono klasė, laisvoji grupė taikomas J.Stabinio balas.

7. Varžybų instrukcijos paskelbimas

Varžybų instrukcija bus paskelbta iki 2010-10-22 20:00 val. Minijos jachtklubo skelbimų lentojetaip pat tinklapiuose www.tojana.lt ir www.minija.com

8. Varžybų taisyklių pakeitimai

BVT ir šių nuostatų pakeitimai, jei tai leidžia BVT, gali būti nurodyti varžybų instrukcijoje.

Sprendžiant konfliktus BVT taisyklių interpretavime įvairiomis kalbomis, pirmumas teikiamas angliškajam tekstui.

Galioja tik raštiškai paskelbti varžybų taisyklių pakeitimai.

9. Regatos vykdymo vieta

9.1. Regatos bazavimosi vieta yra Minijos jachtklubas.

9.2. Varžybų vykdymo zona yra Kuršių marios.

10. Varžybų distancija:

distancija I ir II grupės Startas: „Pilypas” -> 41a boja dešiniu bortu -> „Pilypas” kairiu bortu -> 41a boja dešiniu bortu -> 31 boja kairiu bortu -> 41 boja dešiniu bortu. Finišas: Nidos naujojo uosto vartai (tarp „švyturių”).

distancija laisvoji, F, Albin vegų distancija bus paskelbta atsižvelgiant

i meteo salygas

kapitonų pasitarimo metu

 

11. Skaičiavimo sistema:

Varžybos yra handikapinės.

I ir II startinės grupės plaukia vienodą distanciją,rezultatas skaičiuojamas remiantis orc club

 

laisvoji grupė, albin vegu grupė, folkbotų grupė

Vieta grupėse nustatoma pagal geriausią perskaičiuotą laiką, skaičiuojamą pagal formulę: (Laiko priedas) = 0,75* (jachtos balas) * (regatos balas); ( sekundėmis)

(Jachtos balas) = 2 * (jachtos korpuso ilgis, metrais) + 4 * (skaičiuojamasis burių plotas, m2)^0,5

(Regatos balas) = (distancijos ilgis, jūrmylės) * ( vidutinio vėjo greičio koeficientas)

Vėjo greičio koeficientas:

vėjo greitis m/sek     0-0,99  1- 1,99  2 – 3,49  3,5 – 4,99  5 – 6,99  7 – 9,99  10 – 15   koeficientas                 1          2            3            4             5          6             7

Pavyzdys:

Jachtos ilgis   9,1 m. ,skaičiuojamasis burių plotas 36 m2

(Jachtos balas) = 2 * 9,1 + 4 * (36)^0,5 = 42,2

Jachta dalyvavo etape kurio ilgis 8 jūrmylės, tuo metu pūtė 5,3 m/s vėjas:

(Regatos balas) = 8 * 5 = 40

Jachta distanciją įveikė per 1 val., t.y. 3600 sek., papildomai jachta gauna dar

42,2*40*0,75=1266 sek.

Taigi perskaičiuotas jachtos laikas CT = 3600 + 1266 = 4866 sek.

Pirmojo etapo nugalėtojas skelbiamas regatos nugalėtoju

folkbotų grupės nugalėtojas skelbiamas lietuvos folkbotų čempionu

 

Antrasis etapas skiriams sezono pabaigimo šventimui kur visi skelbiami laimėtojais

12. Prizai

Jachtos-nugalėtojos kiekvienoje grupėje(I ir II) apdovanojamos Rėmėjų prizais -Keptais paršeliais

Jachta-nugalėtoja pagal perskaičiuotą laiką (I ir II grupių bendrai) apdovanojama regatos prizu , pereinamąja taure

“F” – lietuvos folkbotų čempionato medaliais ir pirma vieta regatos prizu

Albin vegos – specialiu prizu Kiaulės ausys

Laivoji grupė- specialiu prizu Kiaulės ausys ir regatos prizu

Jachtos dalyvės apdovanojamos regatos diplomais

13. Atsisakymas atsakomybės:

Regatos sportininkai dalyvauja savo rizika (BVT 4 taisyklė). Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su regata: prieš ją, jos metu ar po jos.

14. protesto mokestis 500 lt.

protestas svarstomas pateikus protesto reikalavimus atitinkamčius dokumentus per valandą po paskutinės jachtos finišo.

15. Specialioji nuostata: siekiant populiarinti buriavimo sportą ir buriavimą , kaip gyvenimo būdą, organizatoriai pasilieka teisę, į kiekvieną regatoje dalyvaujančią įgūlą įjungti regatos organizatorių pasiūlytą narį (rėmėjas, spaudos atstovas ar šiaip labai norintis buriuot). Jachta nevykdanti šios nuostatos gauna 15 min.baudos.

Tvirtinu:
organizatorius
Darius Gerasimavičius-Bitlas

2010-10-12

Version:1.0 StartHTML:0000000202 EndHTML:0000025273 StartFragment:0000007974 EndFragment:0000025237 SourceURL:file://localhost/Users/dariusgerasimavicius/Desktop/Parselio%20instrukcija%202010.doc @font-face { font-family: “Times New Roman”; }@font-face { font-family: “Bookman Old Style”; }@font-face { font-family: “Garamond”; }p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0cm 0cm 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: “Times New Roman”; }p { margin-right: 0cm; margin-left: 0cm; font-size: 12pt; font-family: “Times New Roman”; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: “Times New Roman”; }div.Section1 { page: Section1; }ol { margin-bottom: 0cm; }ul { margin-bottom: 0cm; }

XII Paršelio regata
2010 10 22-24

Kintų buriavimo mėgėjų klubas „Marių burės”

LENKTYMITŲ INSTRUKCIJA

1.INFORMACIJA DALYVIAMAS

Informacija dalyviams bus skelbiama oficialioje skelbimų lentoje, kuri bus Miniojos jachtkluboskelbimų lentoje.

2.LFNKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAIKEITIMAI

Visi lenktynių instrukcijos pakeitimai bus paskelbiami po lenktynių komiteto ir jachtų kapitonų pasitarimo.

3.SIGNALAI KRANTE

3.1 Signalai krante bus iškeliami jachktkubo stiebe.

3.2 “AP” vimpelo iškėlimas jachtklubo stiebe reiškia plaukimo atidėjimą. “Perspėjamasis” signalas bus duodamas ne anksčiau kaip po 2 valandų, nuleidus “AP” vimpelą, o “AP” pakėlimas starto vietoje reiškia starto atidėjimą, ir perspėjamasis signalasbus duotas 1 minutė po jo nuleidimo.

4. LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS

Atvykimas spalio 22 d. mandatinė komisija iki 22 val. Registruojantis vėliau, 30 Lt. bauda jachtai.

Spalio 23 d. Atidarymo paradas 9.30 val. Kapitonų pasitarimas 10.00 val. Startas I ir II ORC grupei 12.00 val.

„F“, Albin Vegos, Laisvoji startuoja 12.10 val.

Finišas 17-18 val. prašau nevėluoti.

18-19 organizuojamas karštas srėbalas prieš Nidos kapitonatą.

19.30 „Paršelio regatos oficiali atidarymo ceremonija ir tai progai skirtas kultūrinis renginys.

21.00 Pirmojo regatos etapo nugalėtojų apdovanojimo ceremonija Nidos „FAKSE“.

21.30 vakaronė Nidos „FAKSE“

Spalio 24 d. 8.45 kapitonų pasitarimas (kas dar Gyvas). 10.00 startas II etapo “plaukimas be tikslo”, namo, II etapo apdovanojimai namuose šeimos rate.

5. DISTANCLJA

Lenktynių distancija bus:

I ir II grupės Startas: „Pilypas” – 41a boja dešiniu bortu – „Pilypas” kairiu bortu – 41a bojadešiniu bortu – 31 boja kairiu bortu – 41 boja dešiniu bortu.

„F“, Albin Vegos, Laisvoji grupė Startas: „Pilypas” – 41a boja dešiniu bortu – 31 boja kairiu bortu – 41 boja dešiniu bortu.

Finišas bendras: Nidos naujojo uosto vartai (tarp „švyturių”).

6.STARTAS

6.1 starto procedūra vykdoma remiantis atviro starto principu. Jachta atverianti startą „Baraka” I ir II grupei, Startą atveria dešiniu halzu prieš vėją startuojanti jachta (praėjusioje regatoje laimėjusi ketvirtą vietą -, arba organizatorių paskirtas „patphander”, ji neša vėliava G). Jachta „patphander” arba lietuviškai „triušis” startuoja maksimaliai aštriu kampu į vėją, dešiniu halsu, starto linijos atvėrimui skiriama 2 minutės laiko.

6.2 Perspėjamasis signalas bus duodamas 5 min. prieš starto signalą.

6.3 Individualaus ir bendro atšaukimo signalai bus laikomi 5 min.

6.4 Startas atviras 30 min.

6.6 Starto procedūra transliuojama 71 kanalu, radijo ryšio pagalba.

7.FINIŠAS

7.1Finišas bendras: Nidos naujojo uosto vartai (tarp „švyturių”)

SAUGUMAS

8.1 Nuo saulės nusileidimo iki patekėjimo jachtos privalo laikytis Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti (TTLSJI-72).

8.2 Kadangi regata priskiriama IV kategorijai, privaloma laikytis šiai kategorijai taikomų saugaus plaukimo reikalavimų ir jachtos komplektavimo.

8.3 Kai jachta finišuoja ar pasitraukia iš distancijos, kapitonas privalo kaip galima greičiau apie tai pranešti lenktynių komitetui, vyr. teisėjo tel. 869885865 arba radijo ryšiu 71 kanalu. Pirmoji fišuojanti jachta privalo likus iki finišo 30 min. pranešti apie tai teisėjui telefonu.

9.ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

Regatoje buriuotojai dalyvauja išimtinai tik savo rizika (4 taisyklė). Regatos organizatoriai ir lenktynių komitetas neprisiims jokios atsakomybės už materialinius nuostolius ar asmens sužalojimą arba mirtį, įvykusius ryšium su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

Varžybų vyr. teisėjasA. Milvydas

 

Vilnius

p.s.

registruojantis galima pareikšti norą apie regatos marškinėlių

įsigigyjimą-15 lt

rėmėjai įteiks jachtų kap.ribotą kiekį(1-2)

tad norintiems turėti daugiau

apie tai reikia pranešti iki spalio 18 dienos

mokant registracijos įnašus sumokama ir už papildomus marškinius.