Dėdės Romo-Čiukčios Buriavimo archyvas.Byla NR-5

dscn8804.jpg

Vienągražią 198.. metų dieną, s/y „GALVĖS“ įgula susiruošė vokietijon. Tais laikais keitė pinigų – 30 rublių , tai apie 90 ost markių. Nors kaip sakydavo Linas Baublys (baobabas) „pasakų šalis“, kai pasižūri į alaus kainas irasortimentą, kai tuo matu Litwoi alus buvo tik ŽIGULINISpo 0,18 kapeikų. Taigi už tokią suma nusipirkti nieko negali- gali tik atsigert bisxen biro . Arba gali nusipirkti VIENĄ batų porą, bet tada liksi be alaus. O 10 dienų praleist kalavijotijoi (Jašos-Jaškūno naujadaras) ir neišgert alaus butu mažu mažiausia nepagarba tai šaliai ir didelė trauma savo organizmui. Maistas būdavo užperkamas visam plaukimui , kad nereikėtu TEN eikvoti pinigėlių visokiem niekam .

Taigi išvarom pro vartus ir iškart darom „otchodnuju“ . Darom drūčiai, juk tais laikais išsiveržti iš už „geležinės uždangos“ buvo reikalas retas ir neatšvesti tokio įvikio gali tik apsoliučiai save negerbentis CCCP pilietis. Už rumpelio lieka „silpniausias“ Rimas Gutauskas(medinukas), kitimedituoja. Ikiša Rimukas galvą į „būdą“ ir sako: Vyrai o kokiu kursu plaukt?, Į VAKARUS tu asile –atsakymas. Aš taip negaliu, sako Rimas , man reik kurso. Atsikelia Saulius Tamkvaitis (mamutas) iškleidžia stalą ant stalo išskleidžia mapą, nuima stalo burtiką ir brėžią kursą. “Imk “, sako Rimui-” ir važiuok“. Po kažinkokio laiko tarpo Rimas vėl ikiša galvą vidun ir sako: „Vyrai,krantą matau…..“tyla. Po dar kažin kiek laiko „Vyrai,o ant ktanto karvės ganosi…“tyla. Po žodžių„o ant kranto grybai auga“laukan išlenda dar keturios galvos ir visos unisonu „suuuuk šooonan!!!!“. Štai milieji piliečiai buriotojai jums pirmas pavizdys , kad „prakladke“ reik daryti atsakingai o ir aklai važiuoti ten kur nupaišė irgi reiktu „su galva“. Mat,vienas nubrėžė į Taraną , o kitas ten ir nuvažiavo. Paklaida „nedidelė“ tik kažkokių 80 laipsnių…

Ostzee regata baigėsi taip pat greit kaip ir mūsu nelemtieji 90 markių „ant nosies“. Aš tiesa nusipirkauiš savo teisėtu pinigų pora batų, kiti kas kaip. O Leonas Abromaitis(tuometinės Puntuko gamyklos direktoriaus sūnus, kuriai ir priklausė „Galvė“) paskutinę dieną prieš išplaukiant į Lietuvą už paskutinius pfeningus nusipirko loterijos bilietą ir išlošė mopedą SIMSON.

http://motorbike-search-engine.co.uk/classic-bikes-2/simson-s51.jpg

Sakom tam vokietukui pas kuri Leonas ir išlošė „duok pinigais“ o jis „aš neturiu dabar grynais tiek pinigų( apie 15000 markių) šendien seknadienis, bankai nedirba ir t.t ir t.p. vienžo –ateikit ritoj arba imkit savo transporto priemonę dabar “Donatas Plumpa (pinočetas) sako kur mes ta velnio motociklą dėsim<, vidun netelpa, denyje prie stiebo pririšt ar ką. O tada reikėdavo prieš išplaukent pranešti paseniečems (tvarka tokia pati kaip ir CCCPjukGDR irgi buvo Varšuvos pakto narė). Einam pas vokiečių pagranus ir sakom „motor kaput“ plaukt negalim. Pažadėjom, kai „susiremontuosim“ pranešt ir išplaukt. Kitą dieną vėl pas vokieti pinigėlių atsiimt. Leonas ne kvailys jis dar iš jo pažymą paėmė, kad mes mol legaliu būdu gavom savo babkes. Leonas su pinigėliais pasielgė vyriškai ir sąžiningai, padalino po lygiai , sau puse , o likusią dalį atidavė mums . Iškilo iškart didžiausia problema, kaip išleistiš dangaus nukritusius pinigus efektyviausiai ir trumpiausiu laiku. Teko visgi „ant galvos „maždauk po 1500 o.m. Donce sako: pirmin vyrai, aš jums parodysiu, kaip reik vokietijoi pirkt. Varom į „univermagą“. Doncė imą vežimą ir šluoją nuo lentynų batus METRAIS, metrą-vaikiški, metrą-moteriški, metrą-vyriški. Sakom ,o jeigu netiks? Nieko baisaus atsakė mūsų bobos kytros , jos pasikeis ar parduos, paskui nupirks ką reik. MŪSŲ REIKALAS KUO GREIČIAU išleisti pinigus. Kitą dieną jau sėdim jachtoj, variklis „suremontuotas“, pas pasieniečius atsižymėta, geriam alų, plaukiam namo.

Atvažiuojam Klaipėdon , pasieniečiai, muitinė….. klausimas

-1.Gde vaš motocikl?”

.Nerado , tada padarė šmoną ir rado pilną laivą batų. Konfiskavo. Nors Leonas ir rodė jiems DOKUMENTĄ , kad mes teisėtai gavom savo pinigėlius į tai buvo atsakyta: “NEXUIREBIATA ZA GRANICEI V AZARTNIJEIGRIIGRAT,NEPOLOŽENNO. Pikčiausia , kad paėmė ir tuos kur aš už savus nusipirkau. Sėdim kokpite darom „prichodnuju“ ir galvojam, kas galėjo įskūsti. Atsakymas atėjo savaime, pro šalį praėjo keli KAVENCAI kažkaip keistai besišypsodami mūsų pusėn. Ar tik aš ju nemačiau kartais toje parduotuvėlėje pas vokietuką kai derėjomėms dėl Simsono?

http://gremlindog.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/12/santa-in-japan.jpg