GAL TAI KIRKINŲ DARBAS ?

Pavogtas  Greg Homano katamaranas…Olandijoje iš Lelistado pavogtas visiškai naujas katamaranas su puikia priekaba…
pamaniau gal tai Lietuvos Kardelių Sąjunga psidarbavo…
žinoma Gregas žada atsilyginti radusiems ar suteikusiems informacijos apie šias roges
daugiau info apie kompletaciją čia