Pilypo taurė nr.III

III – osios Pilypo taurės  nuostatai


Regata vykdoma Kuršių mariose
2011 m. gegužės 06 – 08 dienomis.
regatos vakarėlis Mingėje šeštadienį po antrojo etapo finišo
regatos instrukcija bus paskelbta penktadienį 20 internete ir skelbimų lentoje

registracija prasideda

tai pirmasis LIETUVOS KLUBINIŲ REGATŲ TAURĖS ETAPAS

registravosi

ORC CLUB- sprot.gr.

BARAKA, LOKE, MARIA, TOJANA, RONDO, BALTAS

RESCORE-klub.gr.

PIRANIJA, TERRA, NORSSKEN, AKUNA MATATA, VILMA, MIGLA, ARTESIJA

 


 

III – osios Pilypo taurės  nuostatai

Regata vykdoma Kuršių mariose 2011 m. gegužės 06 – 08 dienomis. Regatą vykdo lenktynių komitetas.

1. Taisyklės
Regata vykdoma pagal:

  • 1.1. ISAF 2009-2012m. RRS.
  • 1.2. ISAF 2009 – 2012 m. ERS.
  • 1.3. Šiuos nuostatus.
  • 1.4. Varžybų instrukciją.

2. Reklama
Reklama apribojama kategorija C.

3. Paraiškos, leidžiamos jachtų klasės, dalyviai.
Regata atvira, joje gali dalyvauti visų klubų jachtos. Lietuvos jachtos privalo atitikti IV ar aukštesnę plaukiojimo kategoriją, turėti galiojančius „Laivo bilietą” ir techninės apžiūros taloną, o kapitonas turi turėti vairininko arba jachtos kapitono kvalifikaciją, atitinkančią plaukiojimo rajoną. Užsienio klubų jachtos turi gauti Lenktynių komiteto leidimą startuoti.

Išankstinės Jachtų-dalyvių paraiškos turi būti atsiųstos elektroninio pašto adresu bitlas@minija.com iki 2011 05 01 d. Paraiškose nurodyti jachtos pavadinimą ir įgulos narių skaičių. Vardinės paraiškos pateikiamos lenktynių komitetui Minijos jachtklube iki 2011 05 07 d. 08 val. Vardinę paraišką pasirašo jachtos savininkas arba jo įgaliotas atstovas ir joje turi būti tekstas: “Aš sutinku vykdyti ISAF RRS taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos”.

Lenktynių komitetas turi teisę neleisti tęsti varžybų tinkamai nepasiruošusiems dalyviams.

4. Mokesčiai, priėmimo sąlygos
4.1. Starto mokestis: ( bus patikslintas )
4.2. Priėmimo sąlygos: regatos dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu neaprūpinami. Savaitę iki varžybų ir savaitę po jachtų varžybų dalyvių stovėjimas Minijos jachtų uoste nemokamas.
4.3. Atvykimo į varžybų vietą išlaidas apmoka patys dalyviai.

5. Varžybų programa
2011 05 06atvykimo diena, registracija į varžybas iki 23,00 val.
2011 05 0709,00 varžybų atidarymas
09,15 kapitonų pasitarimas
11,00 I-ojo plaukimo startas I-II startinei grupei (nuo Pilypo)
16,00 II-ojo plaukimo startas I-II startinei grupei (iš Nidos)
2011 05 08                  08,45 kapitonų pasitarimas
9,30 III-ojo plaukimo startas I –II startinei grupei. (iš Nidos)
15,00 varžybų uždarymas

6. Matavimo procedūra, jachtos balas, jachtų grupės
Varžybose dalyvaujančios jachtos skirstomos į dvi grupes: I grupė – jachtos su ORC Club sertifikatais, II grupė – KLUBINĖ grupė. I grupės jachtų lenktynių balas nustatomas pagal ORC Club formulę. Laisvosios grupės jachtų balas nustatomas pagal ReScore formulę.

7. Varžybų instrukcijos paskelbimas
Varžybų instrukcija bus paskelbta iki 2011 05 07 8:00 val. Minijos jachtklubo skelbimų lentoje.

8. Varžybų taisyklių pakeitimai
BVT ir šių nuostatų pakeitimai, jei tai leidžia BVT, gali būti nurodyti varžybų instrukcijoje.
Sprendžiant konfliktus BVT taisyklių interpretavime įvairiomis kalbomis, pirmumas teikiamas angliškajam tekstui.
Galioja tik raštiškai paskelbti varžybų taisyklių pakeitimai.

9. Regatos vykdymo vieta
9.1. Regatos bazavimosi vieta yra Minijos jachtklubas.
9.2. Varžybų vykdymo zona yra Kuršių marios.

10. Varžybų distancija
Tiksli varžybų distancija bus paskelbta kartu su varžybų instrukcija skelbimų lentoje.
Preliminariai numatomi tokie etapai:
I plaukimas: startas prie Pilypo –
41a boja dešiniu bortu 31 boja kairiu bortu 41 boja dešiniu bortu– Nida;
II plaukimas: startas Nidoje – Pilypas – 43 farvaterio boja – Nida;
III plaukimas: startas prie Nidos – trikampis mariose – Pilypas.

11. Skaičiavimo sistema
Varžybos yra handikapinės.
I startinė grupė plaukia pagrindinę distanciją, rezultatai skaičiuojami pagal ORC Club formules, II grupė plaukia sutrumpintą distanciją (sutrumpinta distancija bus paskelbta instrukcijoje), rezultatai skaičiuojami pagal ReScore formulę.

12. Prizai
Jachtos-nugalėtojos kiekvienoje grupėje apdovanojamos medaliais ir diplomais, prizininkės apdovanojamos diplomais.

Jachta-nugalėtoja pagal perskaičiuotą laiką I-oje grupėje apdovanojama regatos prizu pereinamąja Pilypo taure.

13. Atsisakymas atsakomybės
Regatos sportininkai dalyvauja savo rizika (BVT 4 taisyklė). Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su regata: prieš ją, jos metu ar po jos.

Tvirtinu:
lenktynių komiteto pirmininkas R. Stropus

regatos organizatorius  Kintų buriuotojų mėgėjų klubas”Marių Burės”

p5090311.jpg

2010 m.Pylypo taurės laimėtojai S/Y “Baraka”