Gero vėjo regata 2011

Šį savaitgalį startuoja tradicinė “Gero Vėjo regata”
tai antrasis LKRT etapas
šiuo metu orc club pirmajau jachta “MARIA”
rescore grupėje “TERRA”

Nuostatai

Regata vykdoma 2011 m. gegužės mėn. 21-22 dienomis Klaipėdoje, Baltijos jūroje. Regatą vykdo  organizatorių sudarytas bei patvirtintas lenktynių komitetas.

  1. 1. Taisyklės

 

Regata  vykdoma pagal:

1.1.ISAF 2009–2012 m. RRS,

1.2.ISAF 2009-2012 m. ERS,

1.3.  Šiuos nuostatus,

1.4.  Regatos instrukciją.

1.5.  Lietuvos kreiserinių jachtų varžybų taisyklės – 2006 ir jų pakeitimus.

 

  1. 2. Reklama

 

Reklama apribojama kategorija C.

 

  1. 3. Paraiškos , leidžiamos jachtų klasės, dalyviai.

Regata atvira. Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų jachtų ekipažai bei užsienio jachtos. Ekipažo narių skaičius – 8 žmonės. Išankstinės Jachtų-dalyvių paraiškos turi būti atsiųstos elektroninio pašto adresu: registracija@gerovejo-regata.lt; arba užpildyti anketą svetainėje adresu: www.gerovejo-regata.lt iki 2011 05 21 d. Paraiškose nurodyti jachtos pavadinimą ir įgulos narių skaičių.Vardinės paraiškos pateikiamos varžybų organizatoriams. Paraišką pasirašo jachtos savininkas arba jo atstovas ir joje turi būti tekstas: “Aš sutinku vykdyti ISAF RRS taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos”. Jachta turi turėti galiojantį „Laivo bilietą“ , galiojantį techninės apžiūros taloną, o kapitonas I eilės vairininko ar jachtos kapitono kvalifikaciją, atitinkančią jachtos dydžiui. Kiekvienas regatos dalyvis turi pateikti pasą ar asmenybės kortelę, nepilnamečiai privalo turėti patvirtintą tėvų leidimą dalyvauti varžybose.

Lenktynių komitetas turi teisę neleisti dalyvauti tinkamai nepasiruošusiems dalyviams.

Regatoje dalyvaujančių jachtų sąrašas ir jų t bus iškabintas Klaipėdos Pilies jachtklube 2011 05 21 d. 09.00 val.

4. Mokesčiai, priėmimo sąlygos

 

4.1. Starto mokestis: Visi regatos dalyviai moka starto mokestį: 20 Lt.

4.2. Priėmimo sąlygos: Regatos dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu neaprūpinami.

4.3. Atvykimo į varžybų vietą išlaidas apmoka patys dalyviai ar juos siunčianti organizacija.

4.4  Rekomenduojama įguloje turėti narį iki 18 metų.

5. Programa ir kalendorius

 

 

Gegužės 21d.

8:00 – 08:45 val.      Dalyvaujančių regatoje jachtų kontrolinis apmatavimas, būklės patikrinimas, dalyvių dokumentų patikrinimas.

09:00 val.               Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.

10:30 val.               Regatos startas:

Sportinė grupė – ORC CLUB matavimai

Klaipėdos kruizinių laivų terminalas -  priėmimo boja – ženklas ties Palangą, ( koordinatės bus praneštos varžybų dieną per kapitonų pasitarimą ) –  priėmimo boja  -  Klaipėdos kruizinių laivų terminalas.

Laisvoji grupė – be matavimų

Klaipėdos kruizinių laivų terminalas  – ženklas ties Palangą, ( koordinatės bus praneštos varžybų dieną per kapitonų pasitarimą ) –   Klaipėdos kruizinių laivų terminalas.

Po finišo, visas regatoje dalyvaujančius jachtas ir jų įgulas kviečiame dalyvauti laivų parade kuris vyks Danės upėje ir Kuršių mariose.

22.00 – 23.00 paradas – laivai plaukia į Marias;

23.00 – 24.00 šventinis koncertas kelte „Nida“ (švartavimosi vietoje), fejerverkas;

naktis laivuose, diskotekos ant vandens.

Gegužės 22 d.

11:00 val.             Regatos nugalėtojų apdovanojimas

6. Matavimo procedūra

Sportinių jachtų lenktynių balas skaičiuojamas pagal ORC Club formulę. Varžybose dalyvaujančios jachtos skirstomos į dvi grupes: I grupė – jachtos su ORC Club sertifikatais, II grupė – laisva grupė ( pagal Re Score formulę).

7. Varžybų instrukcijos paskelbimas

Bus paskelbta iki 09.00 val., 2010 05 21 d. skelbimų lentoje. Atsižvelgiant į oro sąlygas varžybų            organizatoriai pasilieka teisę keisti regatos distanciją

8. Varžybų taisyklių pakeitimai

RRS ir šių nuostatų pakeitimai, jei tai leidžia RRS, gali būti nurodyti varžybų instrukcijoje.

Esant konfliktų taisyklių interpretavime įvairiomis kalbomis, pirmumas teikiamas angliškam tekstui.

Varžybų taisyklių pakeitimai gali būti skelbiami tik raštu.

 

 

 

 

9. Regatos vykdymo vieta

9.1. Regatos bazavimosi vieta Klaipėdos Pilies uostas.

9.2. Varžybų vykdymo zona Baltijos jūroje.

 

10. Varžybų distancija

Distancija nurodyta instrukcijoje.

11. Skaičiavimo sistema

Varžybos yra handikapinės.
I startinė grupė plaukia pagrindinę distanciją, II grupė plaukia sutrumpintą distanciją
Vieta grupėse nustatoma pagal geriausią perskaičiuotą laiką, skaičiuojamą pagal ORC Club Time-On-Time formulę.
Laisva grupė – pagal Re Score formulę.

12. Prizai

Prizininkai apdovanojami regatos medaliais bei diplomais. Jachta nugalėtoja apdovanojama taure.

13. Atsakomybės atsisakymas

 

Regatoje sportininkai dalyvauja vien savo rizika (RRS 4 taisyklė). Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su regata: prieš ją, jos metu ar po jos.

 

 

 

 

Organizacinis komitetas