šventosios uosto regata informacinis pranešimas nr.4

sv uosto regata naujas.jpg
lenktynių instrukcija

LENKTYNIŲ  INSTRUKCIJA

1.   INFORMACIJA  DALYVIAMS

Informacija dalyviams bus skelbiama :

Klaipėdos pilies uosto budinčio lange;

Radijo ryšio pagalba 68 kanalu;

1.1.LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAKEITIMAI

Visi lenktynių instrukcijos pakeitimai bus paskelbiami po lenktynių komiteto ir jachtų  kapitonų pasitarimo. Mandatinė komisija dirbs nuo 2011 10d. 19-21val. ir 11d. nuo 7 – 8:30val.

.

 

3.SIGNALAI

Signalai  bus iškeliami teisėjų laive (Žaibas) starto vietoje.

5. DISTANCIJA (Gali būti keičiama esant daugiau 10m/s ir W krypties vėjui)

I plaukimas 1 grupei: startas prie šiaurinio molo- Klaipėdos priėmimo boja dešiniu, Palanga -Šventoji;

I plaukimas 2 grupei: startas prie šiaurinio molo, Palanga –Šventoji;

II plaukimas 1 grupei: startas ties Šventoja- Klaipėdos priėmimo boja kairiu, finišas ties šiauriniu Klaipėdos molu;

III plaukimas: startas ties Šventoja – finišas ties šiauriniu Klaipėdos molu.

6.    STARTAS

6.1.1Starto linija bus tarp oranžinės bojos (dešinysis starto linijos galas) ir oranžinės vėliavos teisėjų laive (kateris Žaibas) kairys starto linijos galas vėliava iškeliama 6 min iki starto.

6.1.2Perspėjamasis signalas (klasės vėliava D ) bus duodamas 5 min. prieš starto signalą.

6.1.3Paruošiamasis 4 min prieš startą (vėliava I)

6.1.41 min iki starto nuleidžiama paruošiamoji vėliava (I)

6.1.5Starto metu nuleidžiama pirmos starto grupės ir keliam antros grupės vėliavą 5.

6.1.6Individualus atšaukimo signalas – vėliava X ir vienas garsinis signalas, falstartavusios jachtos turi galimybę išsitaisyti apiplaukdamos vieną iš starto linijos galų iš išorinės distancijos pusės.

6.1.7Startas atviras 10 min.

6.1.81-ai startinei grupei grupei klasės vėliava D

6.1.92-ai startinei grupei klasės vėliava 5.

6.1.10Starto signalai transliuojami 68 kanalu

7.    FINIŠAS

7.1  Finišo linija bus tarp oranžinės bojos vandenyje ir mėlynos vėliavos teisėjų laive arba kaip nurodyta schemoje.

7.2  Jachtos, nakties metu finišuojančios ar praplaukiančios posūkio ženklą, turi apšviesti burės numerį, arba pranešti žodžiu, racija.

7.3  Finišas atviras 3 valandas po pirmos jachtos, teisingai startavusios, apiplaukusios distanciją ir finišavusios, pagal tikrąjį laiką grupėje.

8. Rezultatų nustatymas

Regatoje naudojama linijinė taškų skaičiavimo sistema.

Regata handikapinė ir perskaičiuotas laikas CT skaičiuojamas 1 grupei pagal ORC Club matavimus, Laisvosios grupės jachtų balas nustatomas pagal ReScore formulę.

8. 1 Protestai: paduodami 30 min po teisėjų laivo gryžimo į uostą, nagrinėjami 45 min po teisėjų laivo gryžimo į uostą, mokestis 50 Lt.

 

 

9.    SAUGUMAS

9.1  Nuo saulės laidos iki patekėjimo jachtos privalo laikytis Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti (TTLSJI-72).

9.3  Regata priskiriama IV kategorijai ir privaloma laikytis šiai kategorijai taikomų saugaus plaukimo reikalavimų.

9.4  Jeigu jachta pasitraukia iš distancijos, kapitonas privalo kaip galima greičiau apie tai pranešti lenktynių komitetui, vyr teisėjui tel 869885865 arba racija 68 kanalu.

10.    ĮGULOS  AR  ĮRANGOS  PAKEITIMAS

10.1  Dalyvio pakeitimas  leidžiamas bet kuriame etape, bet draužiamas įgulos mažinimas.

10.2  Regatus organizatoriu nurodymu gali tekti priimti į jachtą, kelis regatos rėmėjus ar media partnerius.

10.3  Lenktynių komitetas turi teisę kontroliuoti jachtos įgulos sudėtį ir įrangą.

10.4 Atskiros jachtos ar organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir nuostatai pateikiami lenktynių komitetui iki regatos atidarymo ceremonijos.

10.5. Regatos organizatoriai įsteigia prizą greičiausiai jachtai atplaukusiai į finišą I etape, nepriklausomai nuo balo ir startinės grupės. Grupių Jachtos nugalėtojos apdovanojamos regatos prizais ir diplomais. Visoms jachtoms dalyvėms Klaipėdos jūrų uosto direkcija įsteigė specialius pirmą kart į uostą atplauksios jachtos diplomus.

     10.6.Regatos dalyvis turi nesti regatos rėmėjų ar partnerių atributika taip kaip nurodoma kapitonų pasitarime.
 

11.    ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

Regatoje buriuotojai dalyvauja išimtinai tik savo rizika (4 taisyklė). Regatos organizatoriai ir lenktynių komitetas neprisiims jokios atsakomybės už materialinius nuostolius ar asmens sužalojimą arba mirtį, įvykusius dėl regatos, prieš ją, jos metu ar po jos.

Regatos vyr teisėjas Antanas Milvydas