neringos fm regata

neringos fm regata nr.3
articles: Laviruotes vidury.jpg

Tojana ketina dalyvauti ….

Neringa FM taurės regata

2011 rugpjūčio 27-28 dienomis

Nuostatai

1. Regata

Siekiant paskatinti sportinio buriavimo vystymąsi vakarų Lietuvoje, organizuojama Neringa FM taurės regata.

2. Varžybų programa:

Rugpjūčio 27 diena (šeštadienis)

10.00 – 11.00 Regatos dalyvių paraiškų pateikimas, dokumentų patikrinimas (uosto kavinėje „Kurėnas“).

11.00 – Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.

11.30 – Regatos I etapo startas.

18.00 – Regatos II etapo startas.

Birželio 28 diena (sekmadienis)

10.00 – Teisėjų kolegijos ir jachtų vadų pasitarimas.

10.30 – Regatos III etapo startas.

15:00 – Regatos apdovanojimai Nidos uoste.

3. Reikalavimai regatos dalyviams:

3.1. Regatoje gali dalyvauti visų Lietuvos jachtklubų, organizacijų ir nuosavų jachtų ekipažai bei užsienio jachtos.

3.2. Jachtos vadas privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją.

3.3. Už buriuotojų etikos pažeidimus ar nesportinį elgesį jachta gali būti pašalinta iš rega­tos, o jos rezultatas anuliuojamas. Sprendimo teisę turi regatos lenktynių komitetas.

3.4. Rekomenduojama įguloje turėti narį jaunesnį, nei 18 metai. Tokioms jachtoms TA vienos mylios plaukimo laikas gerinamas 0.5%.

3.5. Visos jachtos, regatos dalyvės privalo reklamuoti regatos remėjus. Jachtos, nevykdančios šio reikalavimo, šalinamos iš regatos, jų rezultatas anuliuojamas.

4. Regatos įskaita:

4.1 Regatoje dalyvaujančios jachtos skirstomos į įskaitos grupes:

Sportinė grupė – Jachtos, turinčios galiojantį (2011) ORC CLUB sertifikatą.

Laisvoji grupė – Jachtos neturinčios matavimo liudijimo

5. Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

5.1 Nugalėtojai kiekvienoje jachtų grupėje nustatomi atskirai.

5.2 Regata yra handikapinė. Sportinėje grupėje jachtos užimta vieta nustatoma perskaičiuojant pagal “ ORC Club“ formulę -konkreti skaičiavimo metodika nurodoma Regatos instrukcijoje. Laisvojoje grupėje – naudojant ReScore sistemą.

5.3 Kiekvienos įskaitinės grupės jachtos regatos nugalėtojos apdovanojamos regatos prizais.

5.4 Atskiros jachtos arba organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai pateikiami lenktynių komitetui iki regatos atidarymo.

6. Dokumentai kuriais vadovaujamasi vykdant regatą:

6.1. Tarptautinės buriavimo varžybų taisyklės 2009-2012 (ISAF Racing Rules of Sailing).

6.2. Tarptautinės kreiserinių jachtų matavimo taisyklės “ORC Rating Systems Rules “.

6.3. Nuostatai, Regatos instrukcija.

6.4. Tarptautinės buriavimo federacijos ISAF“ Buriavimo įrangos taisyklės 2009-2012“ (Equipment Rules of Sailing).

7. Starto mokesčiai:

7.1 Kiekviena startuojanti regatoje jachta moka 40 Lt jachtos mokestį. Visi regatos daly­viai moka starto mokestį: iki 18 metų – 10 Lt, kiti – 20 Lt.

8. Išankstinė registracija

8.1. Rekomenduojama registruotis e.paštu sailing@neringafm.lt, laiške nurodant: jachtos pavadinimą, įgulos narių skaičių, įskaitinę grupę.

8.2 Dalyviams neužsiregistravusiems e.paštu, gali būti taikomas 50% didesnis jachtos startinis mokestis, bei 0,5% bauda jachtos balui.

9. Paraiškos

9.1 Iki 2011 metų rugpjūčio 27 dienos 12:00 valandos regatos dalyviai, mandatinei komisijai privalo pateikti paraišką, jachtos dokumentus (laivo bilietą, techninės apžiūros įdėklą, galiojantį (2011) ORC CLUB sertifikatą), jachtos kapitono kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, visų įgulos narių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

10. Vadovavimas regatai:

10.1. Regatą organizuoja ir vykdo nepelno siekianti organizacija VšĮ „Neringa FM“. Regatai teisėjauja organizatorių patvirtintas regatos lenktynių komitetas.

10.2. Regatos organizatoriai ir teisėjai neatsako už dalyvių gyvybę ir nuosavybę, o taip pat už kūno sužalojimus arba inventoriaus sugadinimą varžybų metu. Už laivų ir įgulos narių saugumą atsako jachtų vadai.

Org. Komitetas

Kontaktams:

Teisėjavimas, distancija, technika – Vilius Tamkvaitis sailing@neringafm.lt860620901

Organizaciniai klausimai, reklama – Linas Ramanauskas linas@neringafm.lt 8620 34344