Kapitono S.Marcinkevičiaus taurės regata

Kapitono S.Marcinkevičiaus taurės


regata


2011 09 09-11

Kapitono S.Marcinkevičiaus taurės regata


2011 09 09-11

Klaipėdos miesto Jūrinis buriuotojų klubas

LENKTYMITŲ INSTRUKCIJA

1.INFORMACIJA DALYVIAMAS

Informacija dalyviams bus skelbiama oficialioje skelbimų lentoje, kuri bus Klaipėdos Pilies uostoskelbimų lentoje, pirmame aukšte;

2.LFNKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAIKEITIMAI

Visi lenktynių instrukcijos pakeitimai bus paskelbiami po lenktynių komiteto ir jachtų kapitonų pasitarimo.

3.SIGNALAI KRANTE

3.1 Signalai krante bus iškeliami Pilies uosto stiebe.

3.2 “AP” vimpelo iškėlimas Pilies uosto stiebe reiškia plaukimo atidėjimą. “Perspėjamasis” signalas bus duodamas ne anksčiau kaip po valandos nuleidus “AP” vimpelą, o “AP” pakėlimas starto vietoje reiškia starto atidėjimą, ir perspėjamasis signalasbus duotas 1 minutė po jo nuleidimo.

4. LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS

Atvykimas rugsėjo 9 d.

Lenktynių startas rugsėjo 10 d. Perspėjamasis signalas bus duotas 12.40 val.

Regatos uždarymas rugsėjo 11 d.

5. DISTANCLJA

Lenktynių distancija bus: gali keistis keičiantis oro salygom.

Startas ties jachtklubu – priėmimo boja (dešiniu bortu) – boja prie Butingės (56 02 66 N; 20 58 45E; kairiu bortu) – priėmimo boja (kairiu bortu) –boja prie Butingės (kairiu bortu) – priėmimo boja (kairiu bortu) – finišas ties jachtklubu.

6.STARTAS

6.1 Startas bus duodamas pagal 26 taisyklę.

6.2 Starto linija bus tarp 13 farvaterio bojos (žalia) ties kurhauzu, iroranžinės vėliavos krante terminale.

6.3 Perspėjamasis signalas bus duodamas 10 min. prieš starto signalą.

6.4 Individualaus ir bendro atšaukimo signalai bus laikomi 5 min.

6.5 Startas atviras 10 min.

6.6 Starto procedūra transliuojama 68 kanalu, radijo ryšio pagalba.

6.7 Visoms jachtoms startas bendras.

7.FINIŠAS

7.1 Finišo linija Klaipėdoje bus tarp vėliavėlės vandenyje ir mėlynos vėliavėlės krante.

7.2 Finišuojančios jachtos privalo finišuodamos pranešti savo registracijos Nr. Per racija ar žodžiu.

8.PROTESTAI IR PRAŠYMAI ATITAISYTI REZULTATA

8.1 Protestų padavimo laikas yra 1 valanda po protestuojančios jachtos finišo.

Tas pats laikas galioja ir prašymams atitaisyti rezultatą. Protestai bus priimami ir nagrinėjami Pilies uosto kajutkompanijoje.

8.2 Protestų informacija skelbiama po paskutinės jachtos finišo.

8.4 Protesto mokestis 40 It.

9.SAUGUMAS

9.1 Nuo saulės nusileidimo iki patekėjimo jachtos privalo laikytis Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti (TTLSJI-72).

9.2 Kadangi regata priskiriama IV kategorijai, privaloma laikytis šiai kategorijai taikomų saugaus plaukimo reikalavimų ir jachtos komplektavimo.

9.3 Jeigu jachta pasitraukia iš distancijos, kapitonas privalo kaip galima greičiau apie tai pranešti lenktynių komitetui, vyr. teisėjo tel. 869885865

10.PRIZAI

12.1 Jachta, bendroje įskaitoje pagal perskaičiuotą laiką užėmusios pirmą vietą,

apdovanojama pereinamuoju kapitono S.Marcinkevičiaus prizu.

12.2 Jachtos, bendroje įskaitoje pagal perskaičiuotą laiką užėmusios I-III vietas,

apdovanojamos diplomais ir piniginiais prizais:

I vieta – 300 It; II vieta – 200 It; III vieta – 100 It.

11.ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

Regatoje buriuotojai dalyvauja išimtinai tik savo rizika (4 taisyklė). Regatos organizatoriai ir lenktynių komitetas neprisiims jokios atsakomybės už materialinius nuostolius ar asmens sužalojimą arba mirtį, įvykusius ryšium su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

Varžybų vyr. teisėjasA. Milvydas

KAPITONO S. MARCINKEVIČIAUS TAURĖS REGATOS

NUOSTATAI

1.TAISYKLĖS

1.1 Tarptautinės 2009-20012 m. buriavimo varžybų taisyklės.

1.2 Lietuvos kreiserinių burinių jachtų 2006 m. varžybų taisyklės ir jų pakeitimai.

1.3 Danijos buriuotojų sąjungos matavimo taisyklės ,,ORC Club”.

1.4 Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje išvengti (TTLSJI-72).

1.5 Tarptautinės buriavimo federacijos „Buriavimo įrangos taisyklės (2009-20012)

1.6 Regatos nuostatai, lenktynių instrukcija.

2.DALYVIAI

2.1 Regatoje kviečiami dalyvauti Lietuvos ir kitų valstybių jachtklubų, organizacijų ir nuosavų jachtų ekipažai.

2.2 Jachtos vadas privalo turėti ne žemesnę kaip 2os eilės jachtos vairininko kvalifikaciją.

1.VIETA IR LAIKAS

Regata vykdoma Baltijos jūroje 2011 m. rugsėjo 9-11 dienomis. Regatos startas Klaipėdoje, ties terminalu rugsėjo 10 d. 12.50 val. Regata priskiriama IV kategorijai.

2.REGATOS ORGANIZATORIAI

Regatą organizuoja ir vykdo Klaipėdos miesto Jūrinis buriuotojų klubas ir jo patvirtintas lenktynių komitetas.

3.REGATOS PROGRAMA

Rugsėjo 9 d: atvykimas.

Rugsėjo 10 d.

9.00 – 11.00 val. – dalyvių dokumentų patikrinimas.

11.30 val. – lenktynių komiteto ir jachtų vadų pasitarimas.

12.50 val. – regatos startas.

4.NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1 Regata yra handikapinė. Jachtos užimta vieta nustatoma ORC Club formulės pagalba naudojant distancijos ilgį ir sugaištą laiką.

6.2 Jachta, bendroje įskaitoje pagal perskaičiuotą laiką užėmusi pirmą vietą apdovanojama pereinamuoju kapitono S. Marcinkevičiaus prizu, jachtos prizininkės diplomais ir piniginiais prizais. I vieta – 300 It; II vieta – 200 It; III vieta – 100 It.

6.3 Atskiros jachtos ar organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų nuostatai lenktynių komitetui pateikiami iki regatos atidarymo ceremonijos.

7. PARAlŠKOS

7.1 Vardinės paraiškos su jachtos ir įgulos narių dokumentais (laivo bilietas, įdėklas,

jachtos apmatavimo liudijimas,) pateikiami organizaciniam komitetui 2011 m. rugsėjo

10 d. nuo 9.00 iki 11.00 val. Klaipėdos pilies uostobiure.

7.2 Starto mokestis – 120 Lt jachtai.

Klaipėdos m. Jūrinio buriavimo klubo prezidentas Salvijus Paškauskas