13 paršelio regata

nuostatai instrukcija registracijos forma
apie dalyvavimą  regatoje pareiškė:

TOJANA                       MITRA                     RONDO              SILVER EAGL
GAFSAN                      JIGI JIGI                  BARAKA            COCOPELLI
CARPEDIEM                 NERIJA                    BENAS
TYLA                           UNIKA                     TYLA
GO SAIL MARINIS        LAUMĖS PĖDA          AISTĖ
ARTESIJA                    LOKĖ                       ŠATRIJA
BOUNTY                      MARIA                      KRYNKA
LIBERTY                      PIRANIJA                 BLUE BIRD
SAMSAS                      ULTRA                     TERRA
NORSKEN                    DARIUKAS

registracijai būtinas formas siųsti info@vejas.eu
vyr teis. A.Milvydui.
p.s.
tie kas vėluoja bent telefonu informuokite vyriausią regatos teisėja apie savo ketinimus.

Regata vykdoma Kuršių mariose 2011 m. spalio 21- 23 dienomis.

Regatą vykdo Kintų buriavimo mėgėjų klubas „Marių burės”.

1. Taisyklės:

Regata vykdoma pagal:

* 1.1. ISAF 2009-2012m. RRS.

* 1.2. ISAF 2009 – 2012 m. ERS.

* 1.3. Šiuos nuostatus.

* 1.4. Varžybų instrukciją.

2. Reklama:

Reklama apribojama kategorija C. Reklamos nešimas privalomas

3. Paraiškos, leidžiamos jachtų klasės, dalyviai:

3.1 Regata atvira, joje gali dalyvauti jachtos, kurių plaukimo kategorija yra IV ir aukštesnė. Jachta turi turėti galiojantį „Laivo bilietą”, galiojantį techninės apžiūros taloną, o kapitonas turi turėti vairininko arba jachtos kapitono kvalifikaciją, atitinkančią plaukiojimo rajoną.

3.2 Išankstinės Jachtų-dalyvių paraiškos turi būti atsiųstos elektroninio pašto adresu info@vejas.eu

nuo 2011- 10 -12 iki 2011- 10 -20 d. Paraiškose būtina nurodyti jachtos pavadinimą ir įgulos narių skaičių. Siunčiant registracija nurodant jachtos pavadinima el.žinutės temoje.Vardinės paraiškos pateikiamos lenktynių komitetui Minijos jachtklube 2009 10 21 d. nuo 09.00 iki 22 val. Vardinę paraišką pasirašo jachtos savininkas arba jo įgaliotas atstovas ir joje turi būti tekstas: “Aš sutinku vykdyti ISAF RRS taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos”.

3.3 Kiekviena varžybose dalyvaujanti jachta privalo turėti gerai įskaitomus registracijos numerius ant bortų ir ( ar ) burių.

3.4 Lenktynių komitetas turi teisę neleisti tęsti varžybų tinkamai nepasiruošusiems dalyviams.

4. Mokesčiai, priėmimo sąlygos:

4.1. Starto mokestis: 40 lt. nuo startuojančios jachtos ir po 20 lt nuo kiekvieno regatoje dalyvaujančios komandos  nario.

4.2. Priėmimo sąlygos: regatos dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu neaprūpinami.

4.3. Atvykimo į varžybų vietą išlaidas apmoka patys dalyviai.

4.4. Minijos Jachtklubas prisiima jachtos švartavimosi uoste išlaidas nuo 10.21 iki 10-26 dienos, švartuojamasi atsižvelgiant į jachtklubo budinčio nurodymus, sąvivaliavimas gręsia diskvalifikacija.

4.5. Nemokamas bevielis internetas

4.6. Kitos išlaidos skaičiuojamos remiantis jachtklube patvirtintais paslaugų įkainiais

5. Varžybų programa:

2011-10- 21

atvykimo diena, registracija į varžybas iki 22.00 val.

 

2011 -10-22

09.30 varžybų atidarymas

10.00 kapitonų pasitarimas

12.00 I-ojo plaukimo startas I ir II startinei grupei (nuo Pilypo) starto procedūra vykdoma remiantis atviro starto principu. Jachta atverianti startą paskelbiamos per kapitonų pasitarimą. Startą atveria dešiniu halzu prieš vėją startuojanti jachta (praėjusioje regatoje laimėjusi ketvirtą vietą -, arba organizatorių paskirtas „patphander”, ji neša vėliava G). Jachta „patphander” arba lietuviškai „triušis” startuoja maksimaliai aštriu kampu į vėją, starto linijos atvėrimui skiriama 2 minutės laiko.

Po šios procedūros „patphander” gali pasirinkti norimą kursą ir nuleidžia vėliavą G.

Startuojančios jachtos startuoja prieš vėją kirsdami starto liniją tarp „Pilypo” ir „patphander”.

Atgal kirsti linijos renkantis naudingą kursą negalima, reikia aplenkti ženklą ar „patphander” jam nemaišant.

Jachta nekirtusi starto linijos diskvalifikuojama.

Jachta trukdanti „patphander” startui diskvalifikuojama.

„Patphander” po 2 minučių keičiant kursą, vėluojančios startuoti jachtos startas laikomas teisingu apsukant „Pilypą” prieš vėją – ženklas lieka priešingame borte nei jachta „patphander”.

Startas atviras 30 min.

antroji startinė grupė “F”, Albin Vegos, klubinė

starto procedūra analogiška startuojam 10 min.po pirmos startinės grupės

patphanderis bus paskelbtas kapitonų pasitarime.

17-18 finišas Nidos vartuose

18-19 org. karštas srėbalas prieš Nidos kapitonatą

19.30 „Paršelio” regatos oficiali atidarymo ceremonija ir tai  progai skirtas kultūrinis renginys Nidos kultūros centre „Agila”

21.00 Pirmojo regatos etapo nugalėtojų  apdovanojimo ceremonija Nidos „FAKSE”

21.30 vakaronė Nidos „FAKSE”

2011-10 -23

08.45 kapitonų pasitarimas

10.00 II etapo “plaukimas be tikslo” startas

6. Matavimo procedūra, jachtos balas, jachtų grupės

Jachtos lenktynių balas skaičiuojamas pagal orc club ir rescore formules,  Varžybose dalyvaujančios jachtos skirstomos į šias grupes grupes: I grupė – jachtos orc.club balas iki 660, II grupė orc club – jachtos balas virš 660, folkbotų grupė- mono klasė, Albin Vegų grupė -mono klasė, klubinė grupė iki 1.08 ir virš

7. Varžybų instrukcijos paskelbimas

Varžybų instrukcija bus paskelbta iki 201ą-10-21:00 val. Minijos jachtklubo skelbimų lentojetaip pat tinklapiuose www.tojana.lt ir www.minija.com

8. Varžybų taisyklių pakeitimai

BVT ir šių nuostatų pakeitimai, jei tai leidžia BVT, gali būti nurodyti varžybų instrukcijoje.

Sprendžiant konfliktus BVT taisyklių interpretavime įvairiomis kalbomis, pirmumas teikiamas angliškajam tekstui.

Galioja tik raštiškai paskelbti varžybų taisyklių pakeitimai.

9. Regatos vykdymo vieta

9.1. Regatos bazavimosi vieta yra Minijos jachtklubas.

9.2. Varžybų vykdymo zona yra Kuršių marios.

10. Varžybų distancija:skelbiama varžybų instrukcijojoje numatyta tvarka

 

 

11. Skaičiavimo sistema:

Varžybos yra handikapinės.skaičiavimo sistemos orc.club ir rescore

taip pat monotipai albin vegos ir folkbotai

Pirmojo etapo nugalėtojas skelbiamas regatos nugalėtoju

folkbotų grupės nugalėtojas skelbiamas lietuvos folkbotų čempionu

albin vegų nugalėtojas – albin vegų taurės laimėtoju

 

Antrasis etapas skiriams sezono pabaigimo šventimui kur visi skelbiami laimėtojais

12. Prizai

Jachtos-nugalėtojos kiekvienoje orc bendroje ir rescore bendroje apdovanojamos Rėmėjų prizais -Keptais paršeliais

Jachta-nugalėtoja pagal perskaičiuotą laiką orc .club. apdovanojama regatos prizu , pereinamąja taure

“F” – lietuvos folkbotų čempionato medaliais ir pirma vieta regatos prizu

Albin vegos – specialiu prizu Kiaulės ausys

klubinė grupė- specialiu prizu Kiaulės ausys ir regatos prizu

Jachtos dalyvės apdovanojamos regatos diplomais

13. Atsisakymas atsakomybės:

Regatos sportininkai dalyvauja savo rizika (BVT 4 taisyklė). Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su regata: prieš ją, jos metu ar po jos.

14. protesto mokestis 50 lt.

protestas svarstomas pateikus protesto reikalavimus atitinkamčius dokumentus per valandą po paskutinės jachtos finišo.

15. Specialioji nuostata: siekiant populiarinti buriavimo sportą ir buriavimą , kaip gyvenimo būdą, organizatoriai pasilieka teisę, į kiekvieną regatoje dalyvaujančią įgulą įjungti regatos organizatorių pasiūlytą narį (rėmėjas, spaudos atstovas ar šiaip labai norintis buriuot). Jachta nevykdanti šios nuostatos gauna 15 min.baudos.

Tvirtinu:
organizatorius
Darius Gerasimavičius-Bitlas

201-10-12

Vilnius

p.s.

registruojantis galima pareikšti norą apie regatos marškinėlių

įsigigyjimą-15 lt

rėmėjai įteiks jachtų kap.ribotą kiekį(1-2)

tad norintiems turėti daugiau

apie tai reikia pranešti iki spalio 15 dienos

mokant registracijos įnašus sumokama ir už papildomus marškinius.

 

 

XIII Paršelio regata


2011 10 21-23


Kintų buriavimo mėgėjų klubas „Marių burės”


LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

1.INFORMACIJA DALYVIAMAS

Informacija dalyviams bus skelbiama oficialioje skelbimų lentoje, kuri bus Miniojos jachtkluboskelbimų lentoje.

2.LFNKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAIKEITIMAI

Visi lenktynių instrukcijos pakeitimai bus paskelbiami po lenktynių komiteto ir jachtų kapitonų pasitarimo.

3.SIGNALAI KRANTE

3.1 Signalai krante bus iškeliami jachktkubo stiebe.

3.2 “AP” vimpelo iškėlimas jachtklubo stiebe reiškia plaukimo atidėjimą. “Perspėjamasis” signalas bus duodamas ne anksčiau kaip po 2 valandų, nuleidus “AP” vimpelą, o “AP” pakėlimas starto vietoje reiškia starto atidėjimą, ir perspėjamasis signalasbus duotas 1 minutė po jo nuleidimo.

4. LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS

Atvykimas spalio 21 d. mandatinė komisija nuo 17 val. iki 22 val. Starto mokestis 40 Lt nuo įachtos pateikus išanstinę registraciją info@vejas.eu20 Lt nuo nario (iki 2011 m. spalio 21 d.10 val). Registruojantis po mandatinės, 60 Lt. nuo jachtos.

Spalio 22 d. Atidarymo paradas 10.00 val. Kapitonų pasitarimas 9.30 val. Startas I ir II ORC grupei 12.00 val. Klubinei – 12.10, „F“, Albin Vegų – 12.20 val.

Finišas 17-18 val. prašau nevėluoti.

Spalio 23 d. kapitonai pasitaria prdžioje su savim, vėliau su įgula ir startuoja II etape “plaukimas be tikslo”, namo, II etapo apdovanojimai namuose šeimos rate.

5. DISTANCIJA (Išankstinė)

Lenktynių distancija bus: jei vėjas pietvakarių. Kursas į pirmą ženklą visada turės būti į vėją.

ORC I ir II grupės distancija: tarp raudonos vėliavos teisėjų laive ir „Pilypo” – 24 boja kairiu bortu – 41a kairiu bortu – 31 kairiu bortu – 41a kairiu bortu, finišas bendras: Nidos naujojo uosto vartai (tarp „švyturių”). 18,2 jūrmylės.

Laisvoji grupė: distancija: tarp raudonos vėliavos teisėjų laive ir „Pilypo” – 24 boja kairiu bortu– 41a boja kairiu bortu, 20 kairiu bortu, finišas bendras: Nidos naujojo uosto vartai (tarp „švyturių”).

„F“, Albin Vegos distancija: tarp raudonos vėliavos teisėjų laive ir „Pilypo” – 24 boja kairiu bortu – 41 kairiu bortu, 20 kairiu bortu, finišas bendras: Nidos naujojo uosto vartai (tarp „švyturių”).

6.STARTAS

6.1 Starto procedūra vykdoma remiantis atviro starto principu. Jachta atverianti startą I ir II grupei BALTAS. Startą atveria dešiniu halzu prieš vėją startuojanti jachta (praėjusioje regatoje laimėjusi ketvirtą vietą arba organizatorių paskirtas „patphander”, ji neša vėliava G). Laisvos grupės “triušis” ARTEZIJA. Jachta „patphander” arba lietuviškai „triušis” startuoja maksimaliai aštriu kampu į vėją, dešiniu halsu, starto linijos atvėrimui skiriama 2 minutės laiko. Folkbotų ir Albinų startą atveria jachta GAFSON.

6.2 Perspėjamasis signalas bus duodamas 10 min. prieš starto signalą (laiko signalai skirti tik „triušiui“ kiti startuojantys startuoja tarp „triušio ir „Pilypo“. Distancijos laikas skaičiuojamas nuo laiko kai „triušis praplaukia pro „Pilypą“

6.3 Individualaus atšaukimo signalas bus laikomas 5 min.

6.4 Intervalai tarp grupių startų 10 min. Startas atviras 20 min.

6.6 Starto procedūra transliuojama 71 kanalu, radijo ryšio pagalba.

7.FINIŠAS

7.1Finišas bendras: Nidos naujojo uosto vartai (tarp „švyturių”).

Pirmoji fišuojanti jachta privalo, likus iki finišo 40 min. pranešti apie


tai teisėjui telefonu, Visos finišuojančios radijo ryšio pagalba 71

kanalu. Kontrolinis laikas iki 18.30val.

Apdovanojamos grupės:

ORC GPH nuo 600 iki 660; ORC GPH nuo 660 ir daugiau: absoliuti

ORC

Klubinė Rescor balas iki 1,079; klubinė nuo 1,08 ir daugiau; absoliuti.

Albin Vegos; Folkbotai.

Sportinės grupės pirmumas nustatomas pagal ORC formule Time

on Distance, klubinės grupės pagal rescor balą. Albin Vegos ir

Folkbotai kaip monotipai.

SAUGUMAS

8.1 Nuo saulės nusileidimo iki patekėjimo jachtos privalo laikytis Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti (TTLSJI-72).

8.2 Kadangi regata priskiriama IV kategorijai, privaloma laikytis šiai kategorijai taikomų saugaus plaukimo reikalavimų ir jachtos komplektavimo.

8.3 Kai jachta finišuoja ar pasitraukia iš distancijos, kapitonas privalo kaip galima greičiau apie tai pranešti lenktynių komitetui, vyr. teisėjo tel. 869885865 arba radijo ryšiu 71 kanalu.

9.ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

Regatoje buriuotojai dalyvauja išimtinai tik savo rizika (4 taisyklė). Regatos organizatoriai ir lenktynių komitetas neprisiims jokios atsakomybės už materialinius nuostolius ar asmens sužalojimą arba mirtį, įvykusius ryšium su regata, prieš ją, jos metu ar po jos.

Varžybų vyr. teisėjasA. Milvydas

XIII paršelio 2011 m. regata

U Ž R A Š A SV A R Ž Y B O M S

Miestas

Klubas

Burės Nr.

Modelis

Jachtos pavadinimas

Korpuso spalva

Eil Nr.

Pavardė vardas

Kvalifikacija

Pareigos

Kapitono tel Nr.

Dalyvioparašas*

1.

Kapitonas

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

* – Aš sutinku vykdyti ISAF RRS 2005-2008m taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos, plaukti moku.

Kapitonas __________________________________________________ jachtos balas pagal RESCOR………………………………….

ORC ToD…………………………………

(parašas, vardas, pavardė)

TAIP