Fotokonkursas „Vėjas ir burės“

Fotokonkursas „Vėjas ir burės“

Images: KMR2010.jpg

Fotokonkursas „Vėjas ir burės“

 

Žaviesi buriavimu, jachtomis, jėgos aitvarais, burlentėmis ir visa tai užfiksuoji savo nuotraukose? Dalyvauk fotokonkurse „Vėjas ir burės“.
Žurnalas skirtas buriuojantiems „Vėjo!3” tęsia jau tradicija tapusį kasmetinį nuotraukų konkursą. Šiais metais konkurso tema – „Vėjas ir burės“.

 

Konkurse gali dalyvauti visi, besidomintys buriavimu ir laisvalaikiu ant vandens – profesionalūs spaudos fotografai ir fotomėgėjai.
Konkurso reikalavimai:

  • nuotraukas reikia atsiųsti iki gruodžio 20 d. el. adresu zurnalas.vejo@gmail.com Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam’o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ;
  • konkursui galima pateikti tik 2011 m. darytas nuotraukas;
  • vienas autorius gali pateikti iki 5 fotografijų;
  • konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Vėjas ir burės“
  • kartu su nuotraukomis (atskirame lape) turi būti pateikiamas aprašymas (nuotraukos objektas, data, nuotraukos autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys, kita svarbi informacija.);
  • konkursui siunčiamos nuotraukų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos reikalavimus: JPG formatas, ne mažiau kaip 300 pikselių, 72 dpi.

Visos nuotraukos bus skelbiamos specialiai konkursui įsteigtame internetiniame dienoraštyje: http://vejotrys.blogas.lt/. Internetinio puslapio lankytojai bus kviečiami balsuoti už patikusią nuotrauką el. paštu zurnalas.vejo@gmail.com Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam’o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Atsižvelgiant į balsavimo rezultatus speciali komisija iš visų konkursui atsiųstų nuotraukų išrinks tris geriausias nuotraukas ir vieną „Metų nuotrauką“. Taip pat paskelbiama publikos nuotrauka, surinkusi daugiausiai balsų. Nugalėtojai bus paskelbti per savaitę nuo konkurso pabaigos (iki gruodžio 28 d.).  Jiems bus įteikti specialūs organizatorių prizai.

 

Images: DSC_7962.jpg

FOTOKONKURSO „VĖJAS IR BURĖS“

NUOSTATAI

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Fotokonkurso „Vėjas ir burės“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato konkurso tikslą, vykdymo laiką, konkurso organizavimo tvarką, laimėtojų vertinimo kriterijus.
2. Fotokonkurso „Vėjas ir burės“ (toliau – Konkursas) tikslas – populiarinti buriavimą ir jūrinę kultūrą, didinti Lietuvos žmonių domėjimąsi buriavimu, skatinti Lietuvos fotografus ir žurnalistus aktyviau domėtis buriavimu, taip pat buriuojančius ar prijaučiančius buriavimui žmones skatinti fotografuoti, domėtis fotografijos menu, propaguoti savo pomėgį ir fotografijomis.

3. Konkursas rengiamas 2011 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 20 d.

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA


4. Konkurso organizatorius – VšĮ „Vėjo trejetas“.

5. Konkurse gali dalyvauti visi, besidomintys buriavimu ir laisvalaikiu ant vandens – profesionalūs spaudos fotografai ir fotomėgėjai.
6. Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą „Vėjas ir burės“, t. y. nuotraukose turi būti užfiksuoti buriavimo įvykiai ir renginiai, regatos, buriuotojai, tinkamos nuotraukos ir su buriavimo aplinka, vietomis, uosteliais, su vėjaračiais, ledrogėmis, jėgos aitvarais, burlentėmis, jachtomis.
7. Konkursui galima pateikti tik 2011 m. darytas nuotraukas.
8. Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų bylos (failai).
9. Konkursui siunčiamos nuotraukų skaitmeninės bylos (failai) privalo atitikti šiuos reikalavimus: JPG formatas, ne mažiau kaip 300 pikselių, 72 dpi. Nuotraukos gali būti spalvotos, nespalvotos ar tonuotos. Nuotraukų skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios šių reikalavimų, vertinamos nebus.
10. Nuotraukas reikia pristatyti elektroniniu paštu zurnalas.vejo@gmail.com
ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 20 d.

11. Jei nuotraukos dydis netinkamas siųsti el. paštu, reikia pranešti organizatoriams el. paštu zurnalas.vejo@gmail.com ir susitarti, kaip patogiausia perduoti failus.
12. Kartu su nuotraukomis (atskirame lape) turi būti pateikiamas aprašymas, kuriame nurodoma:
• nuotraukos objektas;
• data;
• nuotraukos autoriaus vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys (telefonas, adresas, el. paštas.);
• kita svarbi informacija.
13. Vienas autorius negali pateikti daugiau nei 5 nuotraukų.

14. Jeigu pateikiamos kelios nuotraukos, jos turi būti sunumeruotos.
15. Konkursui pateiktos nuotraukos negali būti nukopijuotos – už autorinių teisių pažeidimus pagal galiojančius teisės aktus atsako nuotraukas atsiuntę autoriai.


III. KONKURSUI PATEIKTŲ NUOTRAUKŲ VERTINIMAS


16. Nuotraukų skaitmeninės bylos (failai), neatitinkančios 7 ir 9 punktuose nurodytų reikalavimų, vertinamos nebus.
17. Nuotraukos pateiktos vėliau, nei numatyta šių Nuostatų 10 punkte, vertinamos nebus.
18. Konkursui pateiktas nuotraukas vertina konkurso organizatorių VšĮ „Vėjo trejetas“ sudaryta komisija. Joje bus žurnalo „Vėjo
!3” atstovai, Lietuvos buriuotojų sąjungos atstovai, profesionalūs fotografai.

19. Komisijos sudėtisir konkurso nuostatai viešai skelbiami ne vėliau nei savaitę praėjus po konkurso skelbimo interneto svetainėse: www.lbs.lt, www.ostmarina.info, www.tojana.lt.

20. Visos nuotraukos bus skelbiamos specialiai konkursui įsteigtame internetiniame dienoraštyje: http://vejotrys.blogas.lt/.

21. Internetinio puslapio lankytojai bus kviečiami balsuoti už patikusią nuotrauką el. paštu zurnalas.vejo@gmail.com. Skelbiant nugalėtojus komisija atsižvelgs į žmonių balsavimą. Surinkusi daugiausiai balsų nuotrauka bus nominuota publikos nominacija.

22. Komisijai vertinti nuotraukos pateikiamos nenurodant jų autorių.
23. Pagrindiniai nuotraukų vertinimo kriterijai:
• meniškumas ir originalumas (nuotraukos turi būti sukurtos nenaudojant kompiuterinių filtrų, montažų ir kitų panašių priemonių. Nuotraukos netikėtumas turi būti natūralus, atrastas fotografuojant);
• aktualumas (užfiksuoti įvairūs buriavimo įvykiai, Lietuvos buriuotojai ir pan.);
• išliekamoji nuotraukų vertė (metams bėgant nuotraukos turėtų išlikti aktualios ir įdomios);
• techninė nuotraukų kokybė.
24. Iš visų konkursui atsiųstų nuotraukų Komisija išrenka tris geriausias nuotraukas ir vieną „Metų nuotrauką“.
25. Iškilus abejonėms, Komisija turi teisę pareikalauti iš autoriaus papildomos informacijos
dėl fotografavimo aplinkybių (laiko, panaudotų specialiųjų priemonių, nuotraukos autentiškumo ir kt.).


VI. KONKURSO LAUREATŲ APDOVANOJIMAI


26. Konkurso nugalėtojai skelbiami
paskelbti per savaitę nuo konkurso pabaigos (iki gruodžio 28 d.).

27. Konkurso nugalėtojai bus paskelbti interneto svetainėse: www.lbs.lt, www.ostmarina.info, www.tojana.lt.

28. Komisijos išrinktam „Metų nuotraukos“ nugalėtojui skiriamas specialus organizatorių įsteigtas prizas ir žurnalo „Vėjo!3” prenumerata metams. Trijų geriausių, publikos nominacijos nuotraukų autoriams bus skirta žurnalo „Vėjo!3” prenumerata metams ir atminimo prizai.
29. Konkursui pasibaigus, geriausios nuotraukos bus publikuojamos žurnale „Vėjo
!3”.

30. Pasibaigus konkurso organizatorius VšĮ „Vėjo trejetas“ pasilieka teisę naudoti (leidžiant leidinius, plakatus, skelbti interneto tinklalapyje ir kt.) konkursui atsiųstas nuotraukas, nurodant
autorystę. Už šių nuotraukų panaudojimą autoriams honoraras nemokamas.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


31. Skundų dėl nugalėtojų paskelbimo konkurso organizatorius bei specialiai sudaryta vertinimo komisija nepriima ir nenagrinėja ir sprendimo savo nekeičia. Išskyrus tuos atvejus, kai paaiškėja, kad konkurso dalyvis pažeidė autorystės teises ir komisija apie tai anksčiau nežinojo.