mayday mayday

2011-12-15
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui ir nariams

PETICIJA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ TRANSPORTO PRIEMONES ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIP-3959

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos piliečiai nepritariame įstatymo projekto Nr. XIP-3959 3-iam, 4-am ir 6-am straipsniams todėl, kad šių straipsnių teiginiai:
- Riboja ir kenkia ir taip menką sportinės ir pramoginės laivybos burinėmis jachtomis veiklą ir jos plėtojimo galimybes Lietuvoje *,
- Diskriminuoja buriavimo veiklą kitų sportinės ir pramoginės laivybos rūšių atžvilgiu,
- Neskatina buriavimo, kaip kolektyvinės ir individualios, gamtos išteklius tausojančios ir tai propaguojančios sportinės ir pramoginės veiklos,
- Riboja A ir B CE kategorijos burinių jachtų laivyno didėjimą Lietuvoje,
- Lietuvoje registruotų 10 m ir didesnio ilgio burinių jachtų apmokestinimo parinkimas pagal konkretaus vieno gabarito vieną kriterijų yra neteisingas ir tik keletu atveju ir iš pakankamai menko bendro skaičiaus pagal tokį vertinimą atitinka Europos sąjungos valstybėse naudojamai prabangaus turto sampratai, todėl yra diskriminuojantis.
Primename, kad įsiteisėjus nepagrįstiems ir nekvalifikuotai parengtiems teisės aktams yra didelė žalos valstybei ir jos įvaizdžiui tikimybė dėl galimų ilgalaikių neigiamų pasėkmių ir administravimo išlaidų.

* – ______________________________________________________________________________

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(v.p., organizacijos pav., parašas)2011-12-15
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui ir nariams

PETICIJA
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIO UŽ TRANSPORTO PRIEMONES ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIP-3959

Mes, žemiau pasirašę Lietuvos Respublikos piliečiai nepritariame įstatymo projekto Nr. XIP-3959 3-iam, 4-am ir 6-am straipsniams todėl, kad šių straipsnių teiginiai:
- Riboja ir kenkia ir taip menką sportinės ir pramoginės laivybos burinėmis jachtomis veiklą ir jos plėtojimo galimybes Lietuvoje *,
- Diskriminuoja buriavimo veiklą kitų sportinės ir pramoginės laivybos rūšių atžvilgiu,
- Neskatina buriavimo, kaip kolektyvinės ir individualios, gamtos išteklius tausojančios ir tai propaguojančios sportinės ir pramoginės veiklos,
- Riboja A ir B CE kategorijos burinių jachtų laivyno didėjimą Lietuvoje,
- Lietuvoje registruotų 10 m ir didesnio ilgio burinių jachtų apmokestinimo parinkimas pagal konkretaus vieno gabarito vieną kriterijų yra neteisingas ir tik keletu atveju ir iš pakankamai menko bendro skaičiaus pagal tokį vertinimą atitinka Europos sąjungos valstybėse naudojamai prabangaus turto sampratai, todėl yra diskriminuojantis.
Primename, kad įsiteisėjus nepagrįstiems ir nekvalifikuotai parengtiems teisės aktams yra didelė žalos valstybei ir jos įvaizdžiui tikimybė dėl galimų ilgalaikių neigiamų pasėkmių ir administravimo išlaidų.

* – ______________________________________________________________________________

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(v.p., organizacijos pav., parašas)