LBS DAVOSO FORUMAS

 

LBS DAVOSO FORUMAS

Kids Sailing Clip Art

2012 m. vasario mėn. 25 dieną 13 val. Nidoje, Kultūros turizmo ir informacijos centre „Agila“ šaukiama LBS ataskaitinė konferencija ir kartu jachtų kapitonų ir jachtų savininkų susirinkimas. Prašome Jūsų išrinkti į LBS Konferenciją delegatus. Klubai į konferenciją atvyksta su klubo posėdžio protokolu apie išrinktus į konferenciją delegatus ir sumokėję nario mokestį už ataskaitinį laikotarpį.

Ištrauka iš LBS Statuto:

Delegatai į konferenciją renkami pagal normą:

renkamas 1 delegatas, esant narių skaičiui iki 30;

renkami 2 delegatai, esant narių skaičiui iki 40;

renkami 3 delegatai, esant narių skaičiui iki 50 ir t.t

LBS a/s LT127300010002449381, AB bankas “Swedbank”.

Delegatų ir dalyvių registracija vyks nuo 12:00 val.

Pridedame konferencijos darbotvarkę (gali būti papildyta).

Generalinis sekretorius L.Tamkvaitis

Pastaba: Lietuvos buriuotojų sąjunga susitarė su Neringos m. savivaldybe dėl nemokamo įvažiavimo suvažiavimo dalyvius vežančiam transportui įvažiuoti į Neringą vasario 24-25 d. nemokamai. Vykstantiems turėti buriuotojo kvalifikacinį pažymėjimą ar kitą dokumentą su nuotrauką, įrodantį, kad asmuo yra buriuotojų bendrijos narys. Norintiems nakvoti, susitarta viešbutyje “Nerija” adr. Pamario 13. 100 Lt dvivietis kambarys parai (dviem ar vienam asmeniui). Dėl apgyvendinimo kreiptis į Jovitą tel. 8686 31698.

Lietuvos Buriuotojų Sąjungos

Konferencija 2012 m. vasario 25 d.

Nida

Darbotvarkė:

Pradžia 13.00 val.

Nidos sveikinimas LBS konferencijos ir kapitonų bei jachtų savininkų susirinkimo dalyviams

  1. LBS prezidento įžanginis žodis 3 min

  2. Procedūriniai klausimai: 10 min

  • mandatų komisijos pranešimas;

  • darbotvarkės tvirtinimas;

  • darbo reglamento tvirtinimas;

  • sekretoriato rinkimas;

  • balsų skaičiavimo komisijos rinkimas;

  • nutarimų redakcinės komisijos rinkimas.

3. LBS veiklos 2011 m. ataskaita. Pranešėjas p. R. Dargis, LBS prezidentas 10 min

4. Sportinio buriavimo 2012 m. veiklos programa Pranešėjas A. Grabnickas LBS viceprezidentas, 5 min. Kreiserinio buriavimo 2012 m. veiklos programa. Pranešėjas p. N. Nasvytis, LBS viceprezidentas, 5 min. p. L. Tamkvaitis gen. sekretorius 5 min.

5. LBS revizinės komisijos pranešimas. Pranešėjas p. K. Jurevičius, komisijos pirmininkas 7 min

6. Metinės finansinės ataskaitos tvirtinimas. 3 min.

7. Pranešimai apie jachtų uostus. 15 min

8. Techninės komisijos pranešimas. Pranešėjai p. S. Butkevičius, komisijos pirmininkas, p. A. Speicys 10 min

9. Kvalifikacinės komisijos pranešimas. Pranešėjas p. V. Vizbaras, komisijos pirmininkas 5 min

10. Pasisakymai, diskusijos po 3 min. (vienas kalbėtojas gali pasisakyti max 2 kartus)

11. Einamieji klausimai 15 min

12. Mintys apie saugumą jūroje. Pranešėjas S. Steponavičius 20 min

13. Apie jachtų charterį. 5 min. Pranešėjas R. Arbušauskas

14. Ambersail 2011 ir 2012 sezonai. Pranešėjai R. Daubaras ir S.Steponavičius

Baigti konferenciją iki 16.30 val.

15. Konferencijos aptarimas. 18.00 val. -