Nidos šerkšnas 2012

Sveiki, vėjo broliai, sesės,

Maloniai k v iečiame jus šį sekmadienį sudaly v auti Ice-Blokart taurėje “Nidos Šerkšnas 2012″.

Varžybos v yks ant Kuršmarių ledo ties Nida Vasario 5 d.

Programa:

10:00 Registracijos pradžia, pasiruošimas

11:00 Pirmasis startas

15:30 Paskutinis startas, prizininkų apdo v anojimai

 

Bus v aržomasi 2-se s v orio kategorijose (iki 85 kg ir v irš 85 kg), Ice-Blokart Production monotipinėje klasėje.

Registruotis emailu info@irklakojis.lt arba sms +37061881957 nurodant: v ardą pa v ardę, s v orį kg.

Startinis mokestis – 10 Lt.

Ice-Blokart ledrogių nuoma neturintiems sa v o in v entoriaus – 50 Lt.

Laukiame Jūsų Nidoje!