LR ledo jachtų čempionatas

lr2012.jpg
vieta:
Rekyvos ežeras -Šiauliai
ledo storis:
40 cm
ledas neapsnigtas

LR ledrogių čempionatasDN,Ice-Optimist,Ice-Blokart

  1. ORGANIZATORIAI

Čempionatą organizuoja ir vykdo Šiaulių sporto mokykla „Atžalynas“,

LBS, VĮ „Irklakojis“ bei patvirtintas lenktynių komitetas.

  1. DALYVIAI

Varžybose kviečiami dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio ledrogių buriuotojai.

  1. VIETA IR LAIKAS

Šiauliai, Rekyvos ežeras. 2012 03 10-11 d. Esant nepalankioms oro sąlygoms varžybos gali būti atidedamos iki palankių oro sąlygų.

  1. INVENTORIUS

Dalyviai rungtyniaus DN, DN-optimist, Ice blokart.

Neturintieji savo inventoriaus, galės išsinuomoti Ice Blokart ledroges su 3.0, 4.0 ir 5.5 kv. m. burėmis.

  1. MOKESČIAI

5.1 Starto mokestis – 30 Lt kiekvienam vairininkui.

5.2Ice Blokart ledrogių nuomos mokestis visoms varžyboms –70Lt kiekvienam vairininkui.

  1. PROGRAMA

Kovo 09 d.: atvykimas, bandomasis važiavimas.

Kovo 10 d. 10.00 val. – lenktynių komiteto ir vairininkų pasitarimas.

12.00 val. – varžybų atidarymas.

13.00val. – pirmasis varžybų startas.

18.00 val. – paskutinis varžybų startas.

Kovo 11 d..: 10.00 val. – lenktynių komiteto ir vairininkų pasitarimas.

10.30 val. – finalinių varžybų startas.

13.30 val. – paskutinis varžybų startas.

16 val. – varžybų pabaiga ir nugalėtojų apdovanojimai.

7. VARŽYBŲ FORMA

7.1Varžybos vykdomos pagal IBRA taisykles, išskyrus:

E.4 Besikertančių kursų atveju, Ice Blokart ledrogės iš dešinės turi pirmumo teisę.

 

7.2Taikoma „Bonus point“ taškų sistema: 1 vieta – 0 taškas, 2 vieta – 2 taškai ir t.t.

7.3 Vairininkai varžosi savo ledrogėmis, o Ice Blokart ledrogės penkiose svorio kategorijose: superlengvasvorių (iki 55 kg), lengvasvorių (55 – 70 kg), vidutinio svorio (70-85 kg), sunkiasvorių (85-100 kg) ir supersunkiasvorių (100+ kg).

7.4Svorio kategoriją sudaro min. 5 vairininkai, nebent lenktynių komitetas nustato kitaip.

7.5 Lenktynių komiteto sprendimu svorio kategorijų ribos gali būti susiaurinamos arba išplečiamos.

7.6 Kiekvienoje svorio kategorijoje vykdomi bent keturi 10 min. trukmės važiavimai.

7.7 Iš 4-ių važiavimų, blogiausias važiavimo rezultatas yra atmetamas.

8. PRIZAI

8.1I-III vietų varžybų nugalėtojai gaus organizatorių ir varžybų rėmėjų įsteigtus medalius,diplomus.

8.2Atskiros organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų nuostatai lenktynių komitetui pateikiami iki čempionato atidarymo.

  1. PARAIŠKOS

9.1Vardinės paraiškos, (Vardas, Pavardė, Amžius, Svoris (kg irutez@splius.lt), E-mail, mob.tel., Ice Blokart nuoma [Taip/Ne]) yra siunčiamos elektroniniu paštu irutez@splius.lt,info@irklakojis.lt.tuk@zebra.lt.

  1. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

10.1 Varžybose vairininkai dalyvauja išimtinai tik savo rizika. Regatos organizatoriai ir lenktynių komitetas neprisiima jokios atsakomybės už materialius ar nematerialius nuostolius, asmens sužalojimą arba mirtį, įvykusius prieš, po ar pačių varžybų metu.

2012 m. kovo 02 d.