balandžio 19 dieną

SAUGUMAS JACHTOJE
susitikime dalyvaus
Lietuvos saugios laivybos administracijos atstovai 

Lietuvos saugios laivybos administracija

laikas:
Balandžio 19 diena
18.30 val
vieta:
kavinė “Sakwa”
Paco g.1
Vilnius

 

detaliau:

Mes Vilniaus ir Kauno buriuotojai, mokesčių mokėtojai, žiemą, ne sezono metu, renkamės ketvirtadieniais pasidalinti patirtimi, įspūdžiais ir informacija apie laivybą. Mūsų renginiai vyksta Vilniuje, kavinėje Sakwa. Kavinė suteikia mums multimediją (projektorių ir ekraną). Jei jūs norėtumėte pristatyti savo prezentaciją kompiuterio pagalba – tokia galimybė yra. Taip pat mes prašytume sukurti vieno-dviejų puslapių aktualizuotą jūsų pristatymo santrauką, kurią mes patalpinsime savo tinkluose ir dar didesnis buriuotojų ratas galės su ja susipažinti.
Mes tikimės aktualizuoto jūsų pristatymo, kuris savyje turėtų kuo daugiau konkrečios informacijos mus dominančiais klausimais. Kadangi SLA perėmė VVVLI funkcijas, tikimės kad suteiksite mums informacinę pagalbą ne tik jūriniais, bet ir vidaus vandenų kontrolės klausimais. Tikimės sekančios aktualizacijos:
1. Kur, kokiais teminais ir kainomis galime patikrinti gelbėjimosi liemenes pagrindiniuose penkiuose respublikos miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai: adresas, atsakingas asmuo, telefonas, el.paštas).
2. Kur, kokiais teminais ir kainomis galime patikrinti gelbėjimosi plaustus pagrindiniuose penkiuose respublikos miestuose (adresas, atsakingas asmuo, telefonas, el.paštas).
3. Kur, kokiais teminais ir kainomis galime įsigyti, programuoti ir registruoti Avarinių Signalų Plūdurus (EPIRCool (adresas, atsakingas asmuo, telefonas, el.paštas).
4. Kaip LSA planuoja savo tinklapyje pateikti hidrografinius duomenis apie Lietuvos vandenų uostus, kurie užtikrintų saugų įplaukimą į juos tiek Lietuvos piliečiams, tiek šalies svečiams. Mes tikimės, kad LSA tinklapis taps labiau orientuotas į praktinius dalykus ir žmonių gyvybių apsaugą saugaus plaukiojimo duomenų viešinimu ir užtikrinimu, o ne į teisinių aktų ir rinkliavų sąrašą. Vienas iš geriausių tokios informacijos pateikimo pavyzdžių galėtų būti Estijos uostų planai (http://marinas.nautilus.ee/index.php/marinas). Estų tinklapis veikia nuo 2003, sukurtas talkinant Estijos SLA (Estonian Maritime Administrationhttp://www.vta.ee/atp/). Taip pat seniai veikiantis bet ne toks puikus kaip Estijos yra Latvijos uostų tinklapis (http://www.marinaslatvia.lv/), veikiantis nuo 2009 metų, padarytas talkinant Pakrančių apsaugai (www.mrcc.lv), Latvijos SLA (http://www.jurasadministracija.lv/) ir Latvijos Hidrografinei tarnybai (http://www.lhd.lv/ATONLV/index.php).
5. Kokie darbai pernai buvo atlikti kontroliuojant vidaus vendenų kelių tinkamumą laivybai. Mūsų jachtos su grimzle 1,50-1,80 m vis dar kabinėjasi už dugno Kuršių mariose farvateryje prie Pervalkos švyturio, farvateryje iš Kuršių marių į Atmatą, ant baro iš Atmatos į Minijos upę. Taip pat nepažymėta Krokų lanka specialiosiomis bojomis, t.y. ta jos dalis, kur draudžiama laivyba jachtomis. Mes buriuotojai, esame susirūpinę seklumomis farvateriuose, nes jos kelia grėsmę saugiai laivybai. Mums rūpi klausimai: ar farvaterio bojos išdėstytos netinkamai, ar pats farvateris nėra gilinamas. Mes ne kartą girdėjome atsikalbinėjimus, neva Mariose farvateryje turi būti palaikomas 1,5 metro farvaterio gylis. Tačiau tenka pripažinti, kad formuliaruose surašyti gyliai toli gražu neatitinka gyvenimo realybėje reikalaujamo plaukiojimo saugumo. Užtenka sausuoju metų laikotarpiu, ar audrų metu vandens lygiui telkinyje sumažėti ir plaukiojimo saugumas tampa probleminiu.
6. Kada SLA planuoja keisti analogų Europoje neturinčias Burinių jachtų registravimo taisykles (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=107908&p_query=&p_tr2=), kur:
a) registruojant jachtą Lietuvoje reikalaujamas užsienyje pirktos jachtos išregistravimo dokumentas, kai toje užsienio šalyje pagal galiojančius tos šalies aktus laivas nebuvo registruotas ir nebuvo privalomas registruoti. Pakaktų vadovautis bendra pasauline praktika, pagal kurią pirkimo-pardavimo sutartis bei priėmimo-perdavimo aktas yra nuosavybę patvirtinantys dokumentai. Bei nustatyti protingą tranzitiniam transportavimui iš gamylos terminą (savo eiga ar ant treilerio), per kurį jachta turi būti registruota, skaičiuojant nuo priedavimo akto datos.
Cool perkant naują jachtą iš gamyklos reikalaujama fiziškai gabenti techninės apžiūros inspektorių į gamyklą, kad jis patvirtintų, kad tai jachta, o ne “bažnyčia”. Jei mes pirkdami automobilius vežtume inspektorių į kievieną gamyklą, automobilius gaminančią, tai niekas Europoje mūsų nesuprastų, kodėl mes švaistome pirkėjo pinigus ir inspektoriaus laiką, išlaikomą visų mokesčių mokėtojų lėšomis, net ir nesuinteresuotų priminėmis jachtų apžiūromis. Žinoma, šie atvejai yra vienetiniai ir savo absurdu neatkreipia niekeno dėmesio, be vargšo jachtos savininko. Vienok, toks vietinės tvarkos sureikšminimas, kai šalies, kurioje negaminamos jachtos, techniniai inspektoriai geriau nusimano kas yra jachta, nei jachtų gamintojai ir jachtų kokybės sertifikatus išduodančios nepriklausomos kokybės kontrolės įmonės, suteikiančios burinėms jachtoms CE ar kitus LLoydo tipo kokybės sertifikatus), skamba mažiausiai keistai. Pakaktų pasitikėti Notifikuotų įstaigų (http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=15&type_dir=NO%20CPD&pro_id=99999&prc_id=99999&ann_id=99999&prc_anx=99999) išleistais sertifikatais atliekant pirminę apžiūrą.

Prašome jūsų paruošti trumpus konkrečius atsakymus ir sutalpinti juos į pasisakymą, kuris truktų ne ilgiau, nei 1 valandą. Jei laikote būtinu papildyti mūsų aktualizuotą klausimų sąrašą, prašome nesikuklinti ir tai padaryti savo nuožiūra. Mes būtinai išklausysime jūsų informaciją ir rimtai priimsime ją savo domėn.