“MARIŲ BURIŲ” klubo joninių regata

Nuostatai

2012 m. birželio mėn. 18 d.

II MARIŲ BURIŲ KLUBO JONINIŲ REGATA

regata vyks Kuršių mariose 2012 m. birželio 23-24 d. Regata truks joninių naktį. Regatą vykdo Kintų buriavimo mėgėjų klubas „Marių burės”

1. Organizacinė vadovybė

II MARIŲ BURIŲ KLUBO JONINIŲ REGATA yra organizuojama „Marių burių“ klubo,

2. Taisyklės

2.1 Regata bus sąlygojama taisyklių, kaip kad nurodyta buriavimo lenktynių taisyklėse (angl. The Racing Rules of Sailing)

2.2 Toliau išvardytos taisyklės taip pat galiojančios taisyklės:

a) IMS taisyklė

b) ORC Reitingų sistemų taisyklė (angl. ORC Rating systems Rule)

c) ORC čempionato taisyklės (angl. ORC Championship Rules)

d) ISAF Lenktynių atviroje jūroje reglamentai (angl. ISAF Offshore Special Regulations) (išskyrus sportines jachtas, visos lenktynės bus III arba IV Kategorijos. Sportinėms jachtoms galios Klasės taisyklės)

3. Reklamavimas

Taikomas bus ISAF reklamavimo kodeksas (angl. ISAF Advertising Code).  Varžovų ir laivų reklamavimasis nebus varžomas.  Organizacinės valdžios  lenktynių reklama bus:

- Laivapriekio numeriai kartu su reklama turi būti pritaisyti kiek įmanoma arčiau priekio iš abiejų pusių ant pirmųjų 20% laivo korpuso.

- Reklamai turi būti skirta 20% groto giko, kuo arčiau stiebo.

- Rėmėjų vėliava turi plazdėti ant achterštago viso renginio metu.

Organizatoriai taip pat gali reikalauti įtaisyti laive, be jokių mokesčių varžovams, vaizdo kameras, padėties įtaisus, o keleivių-svečių padėties apribojimai esant laive yra apibrėžti buriavimo instrukcijose.

4. Tinkamumas dalyvauti varžybose

Dalyviai privalo laikytis ISAF Tinkamumo dalyvauti kodekso (angl. ISAF Eligibility Code). Regatoje yra laukiama visų laivų, kurie turi galiojantį ORC Club sertifikatą (privaloma tik sportinei grupei) patenkinantį  į ORC čempionato taisykles.

5. Prašymai ir dalyvio mokestis

5.1 Reikalavimus atitikę laivai gali dalyvauti užpildę pridėtą formą ir pateikę ją organizacinio komiteto atsakingajam nariui (iki birželio 23 dienos 18:00)

5.2 Negrąžinamas dalyvio mokestis už laivą ir įgulos narius turi būti sumokamas grynaisiais pinigais varžybų organizacinio komiteto atsakingajam nariui.

5.3 Dalyvavimo mokesčiai:

Laivo mokestis: 20 Lt


5.4 Laivas yra laikomas užregistruotu, jei šie dokumentai yra gauti iki birželio 1 8:00 valandos:

a) Užbaigta ir pasirašyta paraiškos forma

b) Galiojantis ORC CLub pažymėjimas

c) Sumokėto dalyvio mokesčio patvirtinimas

5.5 Organizatoriai nėra atsakingi už jokias išlaidas, patirtas dėl laivo nepriėmimo registracijos metu.

5.6 Pavėlavę prašymai gali būti priimti organizatorių nuožiūra.

6. Registracija

6.1 Kiekvienas savininkas arba kapitonas privalo asmeniškai užsiregistruoti į lenktynių registracijos būstinę, įsikūrusią Minijos jachtklube nuo 2012 m. birželio 23d.18 v

6.2 Laivų įvertinimo protestai turi būti priimami dar dvi valandas po galutinių rezultatų pateikimo.

6.3 Įgulos narių sąrašas gali būti pakeistas iki užpildant naują prašymą, kuriame nurodomi būsimi pokyčiai. Po šio laiko pokyčiai įgulos narių tarpe gali būti vykdomi tik su raštišku varžybų komiteto leidimu.

7. Tvarkaraštis

sportinių “optimist” “C”, “LUCH”,470, “Minijos matchracer”varžybos pirmas startas 11 val .

atvykimas į varžybas Mingės jachtklube 22 d-23d. iki 17val

registracija ir mandatinė komisija 17-18v

regatos kapitonų pasitarimas 18,15

regatos startas 20 val

regatos nugalėtojų apdovanojimai , laužas ir vakronė apie 24 val

7.1 Distancija paskelbiama likus vienai valandai iki varžybų pradžios.

7.2 Numatytos vieneriospakrantės lenktynės.

8. Vertinimas

Kiekvienas laivas turi būti prieinamas žiuri nuo 2012 m. birželio 23 d. 17 v. iki 24. 02v. Vertinimo ir taisyklių atitikimo patikrinimai bus atliekami visų varžybų metu prieš/po kiekvienų varžybų. Daug dėmesio bus skiriama tinkamam laivų įvertinimui ir saugumui.

9. Buriavimo instrukcijos

Buriavimo instrukcijos prieinamos kiekvienam dalyviui, užbaigusiam registracijos formalumus.

10. Rezultatų skaičiavimas

10.1 Priekrančių varžybų rezultatai bus apskaičiuoti pagal patikslintus laikus (time on distance) (galioja tik sportinei grupei).

10.2 Laisvosios grupės varžybų rezultatai bus perskaičiuojami naudojant “rescire” formulę.

11. Prisišvartavimas

Regatos dalyviams švartavimasis regatos metu aplankomuose uostuose nemokamas.

12. Žiniasklaidos teisės

Dalyviai, savininkai ir jų svečiai suteikia absoliučią teisę ir leidimą organizatoriams publikuoti ir/arba transliuoti visas renginio metu padarytas žmonių nuotraukas ar vaizdo įrašus bet kokiais būdais ar tikslais: televizijos reklamoms, redakciniams straipsniams, reklamoms ar publikacijoms spaudoje (neapsiribojant čia išvardytais).

13. Bendravimas

Lenktynių metu draudžiama priimti ar perduoti bet kokią informaciją, kuri nėra prieinama visiems lenktynių dalyviams. Nebent būtų bendraujama su lenktynių komisija.

14. Prizai ir apdovanojimai

specialiais regatos prizais

15. Atsakomybės atsisakymas

Regatos dalyviai visą riziką ir atsakomybę prisiima sau. Organizuojanti institucija „Marių burių“ klubas, ORC ir bet kuri kita šalis, dalyvaujanti  organizavime, atsisako bet kokios atsakomybės dėl bet kokių praradimų, pažeidimų, sužeidimų ar nepatogumų, kurie gali atsirasti asmenims ar medžiagoms tiek krante, tiek ir jūroje kaip dalyvavimo renginyje pasekmė. Abu – laivo savininkas ar jo atstovas – sutinka su šiomis sąlygomis pasirašydamas paraiškos formą. Dalyvių dėmesys atkreipiamas į Tarptautinių saugumo paramos pajėgų darbo tvarkos taisyklių pirmos dalies 4 punktą: vien tik jachta yra atsakinga sprendžiant pradėti ar ne ir ar tęsti lenktynes.

16. Papildoma informacija

Regatos dalyviai laikosi Minijos jachtklube veikiančių tvarkos taisyklių.

kiekviena regatoje startuojanti jachta privalo savo įguloje turėti vaikų ir jaunimo stovyklos dalyvį -dalyvius.