Elektrėnų buriuotojų klubo “Poseidonas” taurė


Šeštadienį vyko varžybos paminant buriavimą Elektrenuose – 50 metų.
Teko garbė sudalyvauti ir LTU 20 “semiorkei” (žinoma, su įgulos nariais).

Atvykstam vėlų penktadienio vakarą (be vairininko).
Temstant dar spėjam užmest stiebą. Kitų darbų – niekaip. Akys naktinio matymo rėžimo jau nepajungia (o kai būdavau jaunas..).

Valdas Ramonaitis (jis ir atvežė mūsų laivelį – DĖKUI) išvažiuoja namo į Kauna, o mes su Bitlu liekam laukti Kristoforo, Jaro ir Igno.
Galiausiai pastarieji atvažiuoja – atsiveža ir savo semiorkę.
Nukeliam 470 klasės laivelį, nuvežam į saugią zoną ir daugiau prie jo nieko nedarom.
Ignas praneša, kad šeštadienį dalyvaut negalės varžybose, nes turi kitų labai svarbių ir neatidėliotinų darbų.
Dėl to per varžybas nusprendė dalyvaut Jaras vietoj Igno (įguloj Kristoforas).
Viską išsiaiškinę – išsiskirstom.
Su Bitlu važiuojam į išnuomotą butą Elektrėnuose.
Kaip ponas gaunu atskirą kambarį (matyt, bijo dėl įgytos pravardės).
Ilgai nelaukę – puolam į virtuvę ruošt maisto išalkusiems optimistiečiams.
Vakaro menu – Kebabai.
Bitlas paima vadeles į rankas ir visiems paskirsto darbus.
Ilgai laukt nereikėjo ir jau gardžiavomės visų bendrai paruoštais kebabais.
Didž. gerb. treneris Gintaras Jaškūnas net išsireiškė: “Bitlai, atidaryk kebabinę Elektrėnuose, gi susikrausi turtus!”.
Pasimaitinę apsitvarkom ir maunam miegot.
Bitlas išvažiuoja sostinėn.

Turiu prisipažint, išsimiegu nuostabiai (ko nepasakyčiau apie Andrių).
Apie 8h ryto gaunu skambutį iš Ruonio, kad jis jau atvažiavo į Elektrėnus (skambutis suveikė kaip žadintuvas).
Dar miego stadijoje bandau išaiškint kaip kur eiti.
Gretimais išgirstu ir Gintaro žadintuvą – atvažiavo optimistietė Milda.
Treneris keliasi ir ruošiasi važiuot prigriebt mergaitę.
Susitariu, kad prigriebtų ir Andrių.
Taip lieku vyriausias namuose – tenka prižiūrėt neramiuosius vaikučius.
Pusryčiam – grikiai su dešrelėm.
Greit grįžta ir pastiprinimas.
Galiausiai visi papusryčiaujam ir traukiam į jachtklubą.
Ten sutinkam Bitlą bei Kristį su Jaru.
Puolam prie savo žydrosios semiorkės ir bandom kuo greičiau ją susitvarkyt.
Tą patį daro ir kita komanda.
Tik jiem nelabai pasiseka – paleidžia stakselio falą.
Dėl šios priežasties jie neišplaukia, paprasčiausiai nespėja..
Bet Jaras išplaukia su savo skrajojančio olando mažesne versija.
Tokia istorija liekam viena semiorkė visose varžybose ir mes priskiriami laisvajai grupei.
Laisvąją grupę sudarė:

  • Semiorkė
  • Semkė(?)
  • Legendinis M klasės laivas (vienintelis Lietuvoje?)
  • Finn’as
  • Jaras su FL (FD mažesnė versija)

Taip pat buvo katamaranų grupė, kurioje dalyvių buvo netgi 4.
Ir optimistų klasė su 6 jaunaisiais dalyviais.

Vėjo buvo nelabai, bet plaukt įmanoma – ir spinčių išpūsdavo (deja, nevisada..).
Pirmas startas – nieks nemaišo.
Susivenduojam – žiūrim, kad kiti tai nevenduoja..
Vėl apsižiūrim ekvatorija – nu gerai plaukiam!
Pasirodo visi kiti iki pirmo ženklo daro tik 1 vendą (arba bent tiek matėsi).
Prie ženklo gaunam atmetimą ir prisiveja M’kė.
Plaukiam jau lyg ir antri.
Laviruotėje atkapojam ir išsiveržiam į priekį.
Galiausiai finišuojam pirmi ir tenka ilgai ir nuobodžiai laukti kitų dalyvių.

Belaukdamas starto pradedi pastebėt, kad vanduo nesmirdi, nesimato “žaliaukos”, o ir peizažas visai akį rėžiantis.

Bet galiausiai ateina antras startas.
Šį kartą jau konkurencija nesijaučia.
Ramiai suplaukiam ir vėlgi finišuojame pirmieji.
Laukiam startų – erzinam optimistus.

Trečias startas – vėjas išsijunginėja.
Retkarčiais nedirba net spinčius – beveik stovim vietoj.
Bet artėjant finišui pradeda jau geriau pūsti.
Finišas – sulaukiam sveikinimų.
Kadangi vietos pagal realų laiką (nes balų niekas nežino) tai tampam Elektrėnų buriuotojų klubo “Poseidonas” taurės laisvosios grupės nugalėtojai.

Grįžtam krantan – maloni staigmena, atvyko Ignas!
Pastarąjį išvadinam studentu (lyg tai būtų įžeidimas).
Ir matom, kad jų semiorkė jau beveik paruošta plaukimui.
Kol dar jie tvarkosi, mes persirengiam ir judam į paplūdimį, kur vyks apdovanojimai.
Belaukiant prizų gaunu skambutį iš bebriuko – jie išplaukia treniruotėn.

Pirmus apdovanoja irkluotojus.

Tuomet ateina ir buriuotojų eilė.

Po apdovanajimų traukiam pasimaitint.
Pasimaitinę lekiam į “vakarėlį” jachtklube.
Ten ilgai neužsibūnam ir jaunimas traukia butan.
Truputuką pagulim – Andrius užsnūsta.
Traukiu į vaikų kambarį, sulošiam kortom, kai kurie dar ir pasigalinėja.
Galiausiai skambutis iš Bitlo – kviečia šašlykų.
Jaunimėlis (be ruonio) patraukia pasimaitint.
Negavęs “šašlo” palydžiu Igną į butą – reik mokytis studentui, o kelio tai nežino..
Grįžt atgal tingisi, tai pasilieku namuose taip ir negavęs užkąst.
Netrukus grįžta jaunimėlis.
Šiek tiek pašėlsta ir dumiam visi miegot.

Ryte krinta lietus.
Niekur labai neskubam.
Galiausiai lietus aprimsta.
Vaikai išsiunčiami kroso, kad prabustų.
Tuomet mes pusryčiaujam.
Grįžę jaunuoliai irgi užkanda – vykstam į jachtklubą.
Lietus vėl grįžta, vėjo irgi nelabai matos – plaukt visiškai nesinori.
Bet Bitlo paliepimu pradedam persirenginėt.
Rūbinėj nusprendžiam, kad duodam savo semiorke Ignui su Krisčiu, kad pamatytų koks turi būt laivas, che che.
Patys išplaukiam su oranžaspalviu.
Taip pat gaunam užduotį perstumdyt ženklus.
Perstumdom, pridedam papildomų sunkumų, šiek tiek paplaukiojam ir grįžtam.
Ruonis baisiai sušalo.

Nespėju persirengt, o jau kviečia mane pagalbon – vienas optikas apsivertė ir iškrito jam vairo plunksna.
Nuplaukiam, pradedam tempt – žiūriu, kad viską jis turi, tik neįsidėjęs dar..
Sakau, kad įsidėtų plunksna ir jaunuolis sugeba grįžt pats.
Pagaliau persirengiu.
Išėjus apsidairyt – matos žydroji semiorkė, tik kad pavirtus ant šono..
Tik atsivertę buriuotojai grįžta krantan – žinoma, niekam nieko nenutiko.
Pradedam tvarkytis.
Atvažiuoja ir Valdas R. su Marium jr.
Tvarkomės toliau, tik mūsų darbas nutraukiamas maitinimo.
Reik traukt užkąst.
Paskutiniai pietūs su šauniaisiais buriuotojais.
Pasimaitinę optimistiečiai su Treneriu Gintaru išvažiuoja į Vilnių.
Mes dar traukiam prie laivo.
Netrukus užsikeliam, pritvirtinam laivą ir traukiam namo.

One thought on “Elektrėnų buriuotojų klubo “Poseidonas” taurė

Comments are closed.