POR2012

POR2012

“Paršelio ” regata spalio 12-14


Regata vykdoma Kuršių mariose 2012 m. spalio 12- 14 dienomis.

Regatą vykdo Kintų buriavimo mėgėjų klubas „Marių burės”ir Nacionalinė buriavimo akademija

1. Taisyklės:

Regata vykdoma pagal:

* 1.1. ISAF 2009-2012m. RRS.

* 1.2. ISAF 2009 – 2012 m. ERS.

* 1.3. Šiuos nuostatus.

* 1.4. Varžybų instrukciją.

2. Reklama:

Reklama apribojama kategorija C. Reklamos nešimas privalomas

3. Paraiškos, leidžiamos jachtų klasės, dalyviai:

3.1 Regata atvira, joje gali dalyvauti jachtos, kurių plaukimo kategorija yra IV ir aukštesnė. Jachta turi turėti galiojantį „Laivo bilietą”, galiojantį techninės apžiūros taloną, o kapitonas turi turėti vairininko arba jachtos kapitono kvalifikaciją, atitinkančią plaukiojimo rajoną.

3.2 Išankstinės Jachtų-dalyvių paraiškos turi būti registruotos lkrt.lt

nuo 2012- 09 -25 iki 2012- 10 -12 d. Paraiškose būtina nurodyti jachtos pavadinimą ir įgulos narių skaičių. Siunčiant registracija nurodant jachtos pavadinima el.žinutės temoje.Vardinės paraiškos pateikiamos lenktynių komitetui Minijos jachtklube 2012 10 12 d. nuo 09.00 iki 22 val. Vardinę paraišką pasirašo jachtos savininkas arba jo įgaliotas atstovas ir joje turi būti tekstas: “Aš sutinku vykdyti ISAF RRS taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos”.

3.3 Kiekviena varžybose dalyvaujanti jachta privalo turėti gerai įskaitomus registracijos numerius ant bortų ir ( ar ) burių.

3.4 Lenktynių komitetas turi teisę neleisti tęsti varžybų tinkamai nepasiruošusiems dalyviams.

4. Mokesčiai, priėmimo sąlygos:

4.1. Starto mokestis: 50 lt. nuo startuojančios jachtos ir po 20 lt nuo kiekvieno regatoje dalyvaujančios komandos  nario.

  • Vaikams iki 12 m nemokamai
  • nuo 12 iki 19 m (moksleiviai studentai) puse kainos.
  • asmenims perkopusiems 70 puse kainos

4.2. Priėmimo sąlygos: regatos dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu neaprūpinami.

4.3. Atvykimo į varžybų vietą išlaidas apmoka patys dalyviai.

4.4. Minijos Jachtklubas prisiima jachtos švartavimosi uoste išlaidas nuo 10.12 iki 10-13 dienos, švartuojamasi atsižvelgiant į jachtklubo budinčio nurodymus, sąvivaliavimas gręsia diskvalifikacija.

4.5. Nemokamas bevielis internetas

4.6. Kitos išlaidos skaičiuojamos remiantis jachtklube patvirtintais paslaugų įkainiais,

5. Varžybų programa:

2012-10- 12

atvykimo diena, registracija į varžybas iki 22.00 val.

 

2011 -10-13

09.30 varžybų atidarymas

10.00 kapitonų pasitarimas

12.00 I-ojo plaukimo startas I ir II startinei grupei (nuo Pilypo) starto procedūra vykdoma remiantis atviro starto principu. Jachta atverianti startą paskelbiamos per kapitonų pasitarimą. Startą atveria kairiu halzu prieš vėją startuojanti jachta (praėjusioje regatoje laimėjusi ketvirtą vietą -, arba organizatorių paskirtas „patphander”, ji neša vėliava G). Jachta „patphander” arba lietuviškai „triušis” startuoja maksimaliai aštriu kampu į vėją, starto linijos atvėrimui skiriama 2 minutės laiko.

Po šios procedūros „patphander” gali pasirinkti norimą kursą ir nuleidžia vėliavą G.

Startuojančios jachtos startuoja prieš vėją kirsdami starto liniją tarp „Pilypo” ir „patphander”.

Atgal kirsti linijos renkantis naudingą kursą negalima, reikia aplenkti ženklą ar „patphander” jam nemaišant.

Jachta nekirtusi starto linijos diskvalifikuojama.

Jachta trukdanti „patphander” startui diskvalifikuojama.

„Patphander” po 2 minučių keičiant kursą, vėluojančios startuoti jachtos startas laikomas teisingu apsukant „Pilypą” prieš vėją – ženklas lieka priešingame borte nei jachta „patphander”.

Startas atviras 30 min.

antroji startinė grupė “F”, Albin Vegos, klubinė

starto procedūra analogiška startuojam 10 min.po pirmos startinės grupės

patphanderis bus paskelbtas kapitonų pasitarime.

17-18 finišas Nidos vartuose

18-19 org. karštas srėbalas prieš Nidos kapitonatą

21.00 Pirmojo regatos etapo nugalėtojų  apdovanojimo ceremonija Nidos „FAKSE”

21.30 vakaronė Nidos „FAKSE”

2011-10 -14

08.45 kapitonų pasitarimas

10.00 II etapo “plaukimas be tikslo” startas

6. Matavimo procedūra, jachtos balas, jachtų grupės

Jachtos lenktynių balas skaičiuojamas pagal orc club ir rescore formules,  Varžybose dalyvaujančios jachtos skirstomos į šias grupes grupes: I grupė – jachtos orc.club balas iki 665, II grupė orc club – jachtos balas virš 665, folkbotų grupė- mono klasė, Albin Vegų grupė -mono klasė, klubinė grupė iki 1.08 ir virš

7. Varžybų instrukcijos paskelbimas

Varžybų instrukcija bus paskelbta iki 2012-10-12 21:00 val. Minijos jachtklubo skelbimų lentoje taip pat tinklapiuose www.tojana.lt ir lkrt.lt

8. Varžybų taisyklių pakeitimai

BVT ir šių nuostatų pakeitimai, jei tai leidžia BVT, gali būti nurodyti varžybų instrukcijoje.

Sprendžiant konfliktus BVT taisyklių interpretavime įvairiomis kalbomis, pirmumas teikiamas angliškajam tekstui.

Galioja tik raštiškai paskelbti varžybų taisyklių pakeitimai.

9. Regatos vykdymo vieta

9.1. Regatos bazavimosi vieta yra Minijos jachtklubas.

9.2. Varžybų vykdymo zona yra Kuršių marios.

10. Varžybų distancija:skelbiama varžybų instrukcijojoje numatyta tvarka

11. Skaičiavimo sistema:

Varžybos yra handikapinės.skaičiavimo sistemos orc.club ir rescore

taip pat monotipai albin vegos ir folkbotai

Pirmojo etapo nugalėtojas skelbiamas regatos nugalėtoju

folkbotų grupės nugalėtojas skelbiamas lietuvos folkbotų čempionu

albin vegų nugalėtojas – albin vegų  čempionato laimėtoju

Antrasis etapas skiriams sezono pabaigimo šventimui, kur visi skelbiami laimėtojais

12. Prizai

Jachtos-nugalėtojos kiekvienoje orc bendroje ir rescore bendroje apdovanojamos Rėmėjų prizais -Keptais paršeliais

Jachta-nugalėtoja pagal perskaičiuotą laiką orc .club. apdovanojama regatos prizu , pereinamąja taure

“F” – lietuvos folkbotų čempionato medaliais ir pirma vieta regatos prizu

Albin vegos – specialiu prizu Kiaulės ausys, taip pat Albin vegų čempionato medaliais ir diplomais

klubinė grupė- specialiu prizu Kiaulės ausys ir regatos prizu

Jachtos dalyvės apdovanojamos regatos diplomais

13. Atsisakymas atsakomybės:

Regatos sportininkai dalyvauja savo rizika (BVT 4 taisyklė). Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su regata: prieš ją, jos metu ar po jos.

14. protesto mokestis 50 lt.

protestas svarstomas pateikus protesto reikalavimus atitinkamčius dokumentus per valandą po paskutinės jachtos finišo.

15. Specialioji nuostata: siekiant populiarinti buriavimo sportą ir buriavimą , kaip gyvenimo būdą, organizatoriai pasilieka teisę, į kiekvieną regatoje dalyvaujančią įgulą įjungti regatos organizatorių pasiūlytą narį (rėmėjas, spaudos atstovas ar šiaip labai norintis buriuot). Jachta nevykdanti šios nuostatos gauna 15 min.baudos.

Tvirtinu:
organizatorius
Darius Gerasimavičius-Bitlas

2012-09-24

Vilnius

p.s.

registruojantis galima pareikšti norą apie regatos marškinėlių

įsigigyjimą-20 lt
rėmėjai įteiks jachtų kap.ribotą kiekį(1-2)

tad norintiems turėti daugiau

apie tai reikia pranešti iki spalio 1 dienos nurodant registruojantis speciliame iraše

mokant registracijos įnašus sumokama ir už papildomus marškinius.