Naujausia POR 2012 instrukcija ir nuostatai!

 

XIV Paršelio regata
2012 10 12-14

       Kintų buriavimo mėgėjų klubas „Marių burės” ir Nacionalinė buriavimo akademija

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

1.   INFORMACIJA DALYVIAMAS

Informacija dalyviams bus skelbiama oficialioje skelbimų lentoje, kuri bus Miniojos jachtklubo    skelbimų lentoje.

2.  LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAIKEITIMAI

Visi lenktynių instrukcijos pakeitimai bus paskelbiami po lenktynių komiteto ir jachtų kapitonų pasitarimo.

3.  SIGNALAI KRANTE

3.1 Signalai krante bus iškeliami jachktkubo stiebe.

3.2 “AP” vimpelo iškėlimas jachtklubo stiebe reiškia plaukimo atidėjimą. “Perspėjamasis” signalas bus duodamas ne anksčiau kaip po 2 valandų, nuleidus “AP” vimpelą, o “AP” pakėlimas starto vietoje reiškia starto atidėjimą, ir perspėjamasis signalas  bus duotas 1 minutė po jo nuleidimo.

4. LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS

Atvykimas spalio 12 d.

Mandatinė komisija nuo 09 val. iki 22 val.

Spalio 13 d.

Mandatinės pratesimas nuo 8.30 iki 9.30 val.

Atidarymo paradas 9.30 val.

Kapitonų pasitarimas 10.00 val.

Startas I ir II ORC grupei –  12.00 val.

Startas klubinei, „F“, Albin Vegų – 12.05,

Finišas 17-18 val. prašau nevėluoti.

Spalio 14 d. kapitonai pasitaria prdžioje su savim, vėliau su įgula ir startuoja II etape “plaukimas be tikslo”, namo, II etapo apdovanojimai namuose šeimos rate.

5. DISTANCIJA (Išankstinė)

Lenktynių distancija bus: Jeigu pietryčių vėjas, sportinės grupės, startas prie 35 bujos – raudonai-balta vėliavėlė (prieš vėją apie 2 mylios)- 24 dešiniu – 31 dešiniu -  Pilypas dešiniu – finišas, Nidoj, naujojo uosto vartai, (tarp švyturių ir pratesimas, baltai raudona vėliava).

Klubinė, startas prie 35 bujos – raudonai-balta vėliavėlė (prieš vėją apie 2 mylios)- 24 dešiniu – 41a, dešiniu – finišas, Nidoj, naujojo uosto vartai, (tarp švyturių ir pratesimas baltai raudona vėliava).

6.    STARTAS

6.1 Starto procedūra vykdoma remiantis atviro starto principu. Jachta atverianti startą I ir II sportinei grupei MARIA. Startą atveria dešiniu halzu prieš vėją startuojanti jachta (praėjusioje regatoje laimėjusi ketvirtą vietą arba organizatorių paskirtas „patphander”, ji neša vėliava G). Laisvos grupės “triušis” APHRODITE. Jachta „patphander” arba lietuviškai „triušis” startuoja maksimaliai aštriu kampu į vėją, dešiniu halsu, starto linijos atvėrimui skiriama 2 minutės laiko. Vėliavos nenešimas nėra pagrindas protestui.

6.2 Perspėjamasis signalas bus duodamas 10 min. prieš starto signalą (laiko signalai skirti tik „triušiui“ kiti startuojantys startuoja tarp „triušio ir „Pilypo“. Distancijos laikas skaičiuojamas nuo laiko kai „triušis praplaukia pro „Pilypą“

6.3 Falšstarto atveju per racija paskelbiama jachta, ji privalo apiplaukti Pilypą.

6.4 Intervalai tarp grupių startų 5 min. Startas atviras 10 min.

6.6 Starto procedūra transliuojama 71 kanalu, radijo ryšio pagalba.

 

7.     FINIŠAS

7.1 Finišas bendras: Nidos naujojo uosto vartai (tarp „švyturių” ir pratesimas tarp raudonai baltos vėliavos). Pirmoji fišuojanti jachta privalo, likus iki finišo 40 min. pranešti apie tai teisėjui telefonu (869885865). Kontrolinis laikas iki 18.30val.

Apdovanojamos grupės:

ORC GPH nuo 600 iki 665; ORC GPH nuo 665 ir daugiau: absoliuti ORC

Klubinė Rescor balas iki 1,079; klubinė nuo 1,08 ir daugiau; absoliuti.

Albin Vegos; Folkbotai, atskirai ir kartu su klubine grupe.

Sportinės grupės pirmumas nustatomas pagal ORC formule Time on Distance Inhore, klubinės grupės pagal rescor balą. Albin Vegos ir Folkbotai kaip monotipai.

SAUGUMAS

8.1 Nuo saulės nusileidimo iki patekėjimo jachtos privalo laikytis Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti (TTLSJI-72).

8.2 Kadangi regata priskiriama IV kategorijai, privaloma laikytis šiai kategorijai taikomų saugaus plaukimo reikalavimų ir jachtos komplektavimo.

8.3 Kai jachta finišuoja ar pasitraukia iš distancijos, kapitonas privalo kaip galima greičiau apie tai  pranešti lenktynių komitetui, vyr. teisėjo tel. 869885865 arba radijo ryšiu 71 kanalu.

 

 

Varžybų vyr. teisėjas                                 A. Milvydas

—————————————————————

NUOSTATAI

POR2012
“Paršelio ” regata 2012 spalio 12-14

Regata vykdoma Kuršių mariose 2012 m. spalio 12- 14 dienomis.

Regatą vykdo Kintų buriavimo mėgėjų klubas „Marių burės”ir Nacionalinė buriavimo akademija

1. Taisyklės:

Regata vykdoma pagal:

* 1.1. ISAF 2009-2012m. RRS.

* 1.2. ISAF 2009 – 2012 m. ERS.

* 1.3. Šiuos nuostatus.

* 1.4. Varžybų instrukciją.

2. Reklama:

Reklama apribojama kategorija C. Reklamos nešimas privalomas

3. Paraiškos, leidžiamos jachtų klasės, dalyviai:

3.1 Regata atvira, joje gali dalyvauti jachtos, kurių plaukimo kategorija yra IV ir aukštesnė. Jachta turi turėti galiojantį „Laivo bilietą”, galiojantį techninės apžiūros taloną, o kapitonas turi turėti vairininko arba jachtos kapitono kvalifikaciją, atitinkančią plaukiojimo rajoną.

3.2 Išankstinės Jachtų-dalyvių paraiškos turi būti registruotos lkrt.lt

nuo 2012- 09 -25 iki 2012- 10 -12 d. Paraiškose būtina nurodyti jachtos pavadinimą ir įgulos narių skaičių. Siunčiant registracija nurodant jachtos pavadinima el.žinutės temoje.Vardinės paraiškos pateikiamos lenktynių komitetui Minijos jachtklube 2012 10 12 d. nuo 09.00 iki 22 val. Vardinę paraišką pasirašo jachtos savininkas arba jo įgaliotas atstovas ir joje turi būti tekstas: “Aš sutinku vykdyti ISAF RRS taisykles ir visas kitas taisykles, pagal kurias vyksta šios varžybos”.

3.3 Kiekviena varžybose dalyvaujanti jachta privalo turėti gerai įskaitomus registracijos numerius ant bortų ir ( ar ) burių.

3.4 Lenktynių komitetas turi teisę neleisti tęsti varžybų tinkamai nepasiruošusiems dalyviams.

4. Mokesčiai, priėmimo sąlygos:

4.1. Starto mokestis: 50 lt. nuo startuojančios jachtos ir po 20 lt nuo kiekvieno regatoje dalyvaujančios komandos nario.

Vaikams iki 12 m nemokamai
nuo 12 iki 19 m (moksleiviai studentai) puse kainos.
asmenims perkopusiems 70 puse kainos
4.2. Priėmimo sąlygos: regatos dalyviai apgyvendinimu ir maitinimu neaprūpinami.

4.3. Atvykimo į varžybų vietą išlaidas apmoka patys dalyviai.

4.4. Minijos Jachtklubas prisiima jachtos švartavimosi uoste išlaidas nuo 10.12 iki 10-13 dienos, švartuojamasi atsižvelgiant į jachtklubo budinčio nurodymus, sąvivaliavimas gręsia diskvalifikacija.

4.5. Nemokamas bevielis internetas

4.6. Kitos išlaidos skaičiuojamos remiantis jachtklube patvirtintais paslaugų įkainiais,

5. Varžybų programa:

2012-10- 12

atvykimo diena, registracija į varžybas iki 22.00 val.

2011 -10-13

09.30 varžybų atidarymas

10.00 kapitonų pasitarimas

12.00 I-ojo plaukimo startas

17-18 finišas Nidos vartuose

18-19 org. karštas srėbalas prieš Nidos kapitonatą

21.00 Pirmojo regatos etapo nugalėtojų apdovanojimo ceremonija Nidos „FAKSE”

21.30 vakaronė Nidos „FAKSE”

2011-10 -14

08.45 kapitonų pasitarimas

10.00 II etapo “plaukimas be tikslo” startas

6. Matavimo procedūra, jachtos balas, jachtų grupės:

Jachtos lenktynių balas skaičiuojamas pagal orc club ir rescore formules, Varžybose dalyvaujančios jachtos skirstomos į šias grupes grupes: I grupė – jachtos orc.club balas iki 665, II grupė orc club – jachtos balas virš 665, folkbotų grupė- mono klasė, Albin Vegų grupė -mono klasė, klubinė grupė iki 1.08 ir virš

7. Varžybų instrukcijos paskelbimas:

Varžybų instrukcija bus paskelbta iki 2012-10-12 21:00 val. Minijos jachtklubo skelbimų lentoje taip pat tinklapiuose www.tojana.lt ir lkrt.lt

8. Varžybų taisyklių pakeitimai:

BVT ir šių nuostatų pakeitimai, jei tai leidžia BVT, gali būti nurodyti varžybų instrukcijoje.

Sprendžiant konfliktus BVT taisyklių interpretavime įvairiomis kalbomis, pirmumas teikiamas angliškajam tekstui.

Galioja tik raštiškai paskelbti varžybų taisyklių pakeitimai.

9. Regatos vykdymo vieta:

9.1. Regatos bazavimosi vieta yra Minijos jachtklubas.

9.2. Varžybų vykdymo zona yra Kuršių marios.

10. Varžybų distancija:

skelbiama varžybų instrukcijojoje numatyta tvarka

11. Skaičiavimo sistema:

Varžybos yra handikapinės.skaičiavimo sistemos orc.club ir rescore

taip pat monotipai albin vegos ir folkbotai

Pirmojo etapo nugalėtojas skelbiamas regatos nugalėtoju

folkbotų grupės nugalėtojas skelbiamas lietuvos folkbotų čempionu

albin vegų nugalėtojas – albin vegų čempionato laimėtoju

Antrasis etapas skiriams sezono pabaigimo šventimui, kur visi skelbiami laimėtojais

12. Strato procedūra:

I ir II startinei grupei (nuo Pilypo) starto procedūra vykdoma remiantis atviro starto principu. Jachta atverianti startą paskelbiamos per kapitonų pasitarimą. Startą atveria kairiu halzu prieš vėją startuojanti jachta (praėjusioje regatoje laimėjusi ketvirtą vietą -, arba organizatorių paskirtas „patphander”, ji neša vėliava G). Jachta „patphander” arba lietuviškai „triušis” startuoja maksimaliai aštriu kampu į vėją, starto linijos atvėrimui skiriama 2 minutės laiko.

Po šios procedūros „patphander” gali pasirinkti norimą kursą ir nuleidžia vėliavą G.

Startuojančios jachtos startuoja prieš vėją kirsdami starto liniją tarp „Pilypo” ir „patphander”.

Atgal kirsti linijos renkantis naudingą kursą negalima, reikia aplenkti ženklą ar „patphander” jam nemaišant.

Jachta nekirtusi starto linijos diskvalifikuojama.

Jachta trukdanti „patphander” startui diskvalifikuojama.

„Patphander” po 2 minučių keičiant kursą, vėluojančios startuoti jachtos startas laikomas teisingu apsukant „Pilypą” prieš vėją – ženklas lieka priešingame borte nei jachta „patphander”.

Startas atviras 30 min.

antroji startinė grupė “F”, Albin Vegos, klubinė

starto procedūra analogiška startuojam 10 min.po pirmos startinės grupės

patphanderis bus paskelbtas kapitonų pasitarime.

13. Prizai:

Jachtos-nugalėtojos kiekvienoje orc bendroje ir rescore bendroje apdovanojamos Rėmėjų prizais -Keptais paršeliais

Jachta-nugalėtoja pagal perskaičiuotą laiką orc .club. apdovanojama regatos prizu , pereinamąja taure

“F” – lietuvos folkbotų čempionato medaliais ir pirma vieta regatos prizu

Albin vegos – specialiu prizu Kiaulės ausys, taip pat Albin vegų čempionato medaliais ir diplomais

klubinė grupė- specialiu prizu Kiaulės ausys ir regatos prizu

Jachtos dalyvės apdovanojamos regatos diplomais

14. Atsisakymas atsakomybės:

Regatos sportininkai dalyvauja savo rizika (BVT 4 taisyklė). Varžybų organizatoriai neatsako už materialinius nuostolius, ar dalyvio sužalojimą arba mirtį, susijusius su regata: prieš ją, jos metu ar po jos.

15. Protestai:

Protesto mokestis 50 lt

Protestas svarstomas pateikus protesto reikalavimus atitinkamčius dokumentus per valandą po paskutinės jachtos finišo.

16. Specialioji nuostata:

Siekiant populiarinti buriavimo sportą ir buriavimą , kaip gyvenimo būdą, organizatoriai pasilieka teisę, į kiekvieną regatoje dalyvaujančią įgulą įjungti regatos organizatorių pasiūlytą narį (rėmėjas, spaudos atstovas ar šiaip labai norintis buriuot). Jachta nevykdanti šios nuostatos gauna 15 min.baudos.