LBS SUVAŽIAVIMAS

Šiandien VILNIUJE vyks LBS SUVAŽIAVIMAS.

Pirmą kart pilnateisiu LBS nariu bus atstovaujama ir Nacionalinei buriavimo akademijai. taip pat D.Gerasimavičiui patikėti ir Kintų buriavimo mėgėjų klubo balsai.

suvažiavimo dienotvarkė:

Lietuvos Buriuotojų Sąjungos

SUVAŽIAVIMAS 2012 gruodžio 8 d.

Vilnius

Darbotvarkė ir reglamentas

Ataskaitos sesija:
1. LBS prezidento įžanginis žodis. 3 min.
2. Procedūriniai klausimai: 10 min.
mandatų komisijos pranešimas;
pirmininkaujančio rinkimai;
darbotvarkės tvirtinimas;
darbo reglamento tvirtinimas;
sekretoriato rinkimas;
balsų skaičiavimo komisijos rinkimas;
nutarimų redakcinės komisijos rinkimas.
3. LBS tarybos ataskaitos pranešimas. Pranešėjas LBS prezidentas p. R. Dargis 10 min.
4. LBS revizinės komisijos pranešimas. 7 min.
5. Pasisakymai, diskusijos. (ne daugiau 3 min. vienam pasisakančiam)
6. LBS revizinės komisijos ataskaitos patvirtinimas ir LBS 2009-2012 m. darbo įvertinimas. 2 min
7. Geriausiųjų buriuotojų ir trenerių pagerbimas
Ataskaitos sesija baigti 14.15 val.
Klausimai pranešėjams pateikiami raštu.
Rinkimų sesija
1. LBS Prezidento rinkimai. 10 min.
2. LBS 8 tarybos narių rinkimai. 15 min.
3. Revizijos komisijos rinkimai. 9 min
4. Garbės teismo rinkimai.9 min
Rinkimų sesiją baigti 15.00 val.
Suvažiavimo aptarimas. 15.00 val.

Ataskaitos sesija
1. LBS prezidento įžanginis žodis. 3 min.

2. Procedūriniai klausimai: 10 min.

mandatų komisijos pranešimas;

pirmininkaujančio rinkimai;

darbotvarkės tvirtinimas;

darbo reglamento tvirtinimas;

sekretoriato rinkimas;

balsų skaičiavimo komisijos rinkimas;

nutarimų redakcinės komisijos rinkimas.

3. LBS tarybos ataskaitos pranešimas. Pranešėjas LBS prezidentas p. R. Dargis 10 min.

4. LBS revizinės komisijos pranešimas. 7 min.

5. Pasisakymai, diskusijos. (ne daugiau 3 min. vienam pasisakančiam)

6. LBS revizinės komisijos ataskaitos patvirtinimas ir LBS 2009-2012 m. darbo įvertinimas. 2 min

7. Geriausiųjų buriuotojų ir trenerių pagerbimas

Ataskaitos sesija baigti 14.15 val.

Klausimai pranešėjams pateikiami raštu.

 

Rinkimų sesija

 

1. LBS Prezidento rinkimai. 10 min.

2. LBS 8 tarybos narių rinkimai. 15 min.

3. Revizijos komisijos rinkimai. 9 min

4. Garbės teismo rinkimai.9 min

Rinkimų sesiją baigti 15.00 val.

 

Suvažiavimo aptarimas. 15.00 val.