užuojauta

 

Nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos buriuotojų sąjungos prezidentą Naglį Nasvytį mirus brangiai mamai. Artimiesiems šią sunkią valandą linkime stiprybės. Mirtis – tai slenkstis, bet ne pabaiga, brangiausi žmonės palieka, tačiau nuo jų širdyje pasilieka šviesa.

Velionė pašarvota laidojimo namuose prie Vilniaus Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios (M. Paco g. 4). Atsisveikinti galima balandžio 30 d. 16-20 val., gegužės 1 d. 10-13 val. Urna išnešama gegužės 1 d. 13 val. Laidojama Rokantiškių kapinėse.

Pareikšti užuojautą Lietuvos buriuotojai kviečiami organizuotai rinktis rytoj balandžio 30 d. 18:00 val.

LBS taryba