Lietuvos Ledo jachtų čempionatas vyks Elektrėnuose

2014 M.  LR LEDO JACHTŲ ČEMPIONATAS DN,ICE OPTIMIST,ICE BLOKART NUOSTATAI

  1. 1.      ORGANIZATORIAI

Čempionatą organizuoja ir vykdo Šiaulių miesto buriuotojų klubas „Gero vėjo“, Nacionalinė buriavimo akademija, VĮ „Irklakojis“, Elektrėnų buriuotojų klubas”Poseidonas”, bei patvirtintas lenktynių komitetas.

  1. 2.      DALYVIAI

Varžybose kviečiami dalyvauti visi Lietuvos ir užsienio ledo jachtų klasių (Ice-Optimist, DN, Ice-Blokart) buriuotojai.

  1. VIETA IR LAIKAS

Šiauliai, Rėkyvos ežeras. Alternatyvi vieta, Elektrėnai , Elektrėnų marios. 2014.02.08-09 d. Esant nepalankioms oro sąlygoms varžybos gali būti atidedamos iki palankių oro sąlygų.

Bazės paruošimas: Rėkyvos buriavimo bazė

  1. INVENTORIUS

Dalyviai rungtyniaus Ice-0ptimist, DN, Ice-Blokart ledrogėmis.

Neturintieji savo inventoriaus, galės išsinuomoti  Ice-Blokart ledroges su 3.0, 4.0 ir 5.5 kv. m. burėmis (dėl galimybės teirautis el.p.: matas@irklakojis.lt arba 861881957).

  1. MOKESČIAI

5.1 Starto mokestis – Ice Optimist buriuotojui – 10 Lt, Ice-Blokart, DN  buriuotojams – 35 Lt

  1. PROGRAMA

2014.02.08  – dalyvių atvykimas.

10.00 val.-lenktynių komiteto ir varžybų dalyvių pasitarimas.

12.00 val.-varžybų atidarymas

13.00 val.- 1,2,3 važiavimas

2014.02.09  11.00 val.- 4,5,6 važiavimai.

16 val. – varžybų pabaiga ir nugalėtojų apdovanojimai.

Varžybų tvarkaraštis gali būti keičiamas priklausomai nuo meteorologinių sąlygų apie tai iš anksto prieš dvi dienas informuojant sportininkus.

7. VARŽYBŲ FORMA

7.1 Varžybos vykdomos pagal JAV National Iceboat Authority buriavimo taisykles, suderintas pagal IDNIYRA (žr. priedą Nr. 1, Vizualizuotos JAV National Iceboat Authority buriavimo taisyklės)

7.2  Taikoma „Low point“ taškų sistema: 1 vieta – 1 taškas, 2 vieta – 2 taškai ir t.t.

7.3  Vairininkai varžosi savo ledrogėmis, o Ice-Blokart ledrogės penkiose svorio kategorijose: superlengvasvorių (iki 55 kg), lengvasvorių (55 – 70 kg), vidutinio svorio (70-85 kg), sunkiasvorių (85-100 kg) ir supersunkiasvorių (100+ kg).

7.4  Svorio kategoriją sudaro min. 5 vairininkai, nebent lenktynių komitetas nustato kitaip.

7.5  Lenktynių komiteto sprendimu svorio kategorijų ribos gali būti susiaurinamos arba išplečiamos.

7.6  Kiekvienoje svorio kategorijoje vykdomi bent keturi važiavimai.

7.7  Iš 4-ių važiavimų, blogiausias važiavimo rezultatas yra atmetamas.

7.8. Komandinė įskaita .Taškų sistema: pirma vieta -10 t.,antra vieta- 8 t..trečia vieta-6, 4v-4t..5v.-3t.,6v.-2t,7v-1t..

8. PRIZAI

8.1     I-III vietų varžybų nugalėtojai gaus organizatorių ir  varžybų rėmėjų įsteigtus medalius.

Komandos nugalėtoja gauna pereinamąją taurę, I-III vietos diplomus.

8.2   Atskiros organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų nuostatai lenktynių komitetui pateikiami iki varzybu  atidarymo.

  1. PARAIŠKOS

9.1  Vardinės paraiškos, (Vardas, Pavardė, Amžius, Svoris kg, E-mail, mob.tel., Ledrogių klasė, Ice Blokart nuoma [Taip/Ne]) yra siunčiamos elektroniniu paštu irutez@splius.lt, matas@irklakojis.lt, tuk@zebra.lt.

  1. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

10.1  Varžybose vairininkai dalyvauja išimtinai tik savo rizika. Regatos organizatoriai ir lenktynių komitetas neprisiima jokios atsakomybės už materialius ar nematerialius nuostolius, asmens sužalojimą arba mirtį, įvykusius prieš, po ar pačių varžybų metu.