pilypo regatos instrukcija2014

2014-05-10

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

  1. INFORMACIJA DALYVIAMAS

Informacija dalyviams bus skelbiama oficialioje skelbimų lentoje, kuri bus Miniojos jachtklubo    skelbimų lentoje.arba

www.lkrt.lt, www.minija.com,

www.tojana.lt

tinklapiuose

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJOS PAIKEITIMAI

Visi lenktynių instrukcijos pakeitimai bus paskelbiami po lenktynių komiteto ir jachtų kapitonų pasitarimo. arba tinklapyje www.lkrt.lt

SIGNALAI KRANTE

Signalai krante bus iškeliami jachktkubo stiebe.

“AP” vimpelo iškėlimas jachtklubo stiebe reiškia plaukimo atidėjimą. “Perspėjamasis” signalas bus duodamas ne anksčiau kaip po 45,00min, nuleidus “AP” vimpelą, o “AP” pakėlimas starto vietoje reiškia starto atidėjimą, ir perspėjamasis signalas  bus duotas 1 minutė po jo nuleidimo.

LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS

Atvykimas 05,09d.

Mandatinė komisija nuo 8 ,00val. iki 22.00val.

05,10d.

9.00kapitonų pasitarimas

9,30 varžybų atidarymas

10,55 starto procedūros pradžia

trys plaukimai

05,11 d

11,00 varžybų uždarymas ir apdovanojimai

Nidoje.

 

Startas I ir II ORC grupei –  11.00 val.

Startas klubinei, „F“, Albin Vegų – 11.05,

kitų plaukimų startai duodami po visų jachtų grupių finišo kaip įmanoma greičiau

.

DISTANCIJA

 distancija sportinei grupei:
STARTAS(pilypas -teisėjų laivas) – CARPE DIEM) (k)2-  – PILYPAS(35) (D) – FINI
ŠAS

distancija klubinei grupei:

STARTAS (teisėjų laivas)– CARPE DIEM) (k)2-  – PILYPAS(35) (D) – FINIŠAS

STARTAS

26 ISAF TAISYKLĖ

FINIŠASFinišas bendras: TARP TEISĖJŲ LAIVO IR PILYPO

Apdovanojamos grupės:

ORC GPH nuo 600 iki 645; ORC GPH nuo 645,1 ir daugiau: absoliuti ORC

Klubinė Rescor balas iki 1,08; klubinė nuo 1,081 ir daugiau; absoliuti.

Albin Vegos; Folkbotai, atskirai ir kartu su klubine grupe.

Sportinės grupės pirmumas nustatomas pagal ORC formule Time on TIME I, klubinės grupės pagal rescor balą. Albin Vegos ir Folkbotai kaip monotipai.

SAUGUMAS

Nuo saulės nusileidimo iki patekėjimo jachtos privalo laikytis Tarptautinių taisyklių laivų susidūrimams jūroje išvengti (TTLSJI-72).

Kadangi regata priskiriama IV kategorijai, privaloma laikytis šiai kategorijai taikomų saugaus plaukimo reikalavimų ir jachtos komplektavimo.

Kai jachta finišuoja ar pasitraukia iš distancijos, kapitonas privalo kaip galima greičiau apie tai  pranešti lenktynių komitetui, vyr. teisėjo tel. 860217070 arba radijo ryšiu 71 kanalu.

Varžybų vyr. teisėjas                                 D.Gerasimavičius