Lietuvos „ORC–Klaipėda Jazz Race 2014“ regatos instrukcija

 Lietuvos „ORC–Klaipėda Jazz Race 2014“ regatos instrukcija

 

Vilnius–Klaipėda

2014-06-12

 

 1. Lietuvos „ORC–Klaipėda Jazz Race 2014“ regata (toliau – regata) vykdoma pagal šias taisykles:

1.1. Tarptautines 2013–2016 m. buriavimo varžybų taisykles: „ISAF Racing Rules of Sailing 2013–2016, RRS;

1.2. Tarptautines kreiserinių jachtų matavimo taisykles: „ORC Rating Systems 2014; ORC International and ORC Club“, „International Measuremeuant System IMS 2014“

1.3. Regatos nuostatus ir instrukcijas;

1.4. Jeigu yra prieštaravimų tarp regatos nuostatų ir regatos instrukcijų, pirmenybė teikiama instrukcijoms;

1.5. Jeigu yra prieštaravimų tarp lietuviško ir angliško dokumentų tekstų, pirmenybė teikiama angliškam tekstui.

 2.    Pranešimai dalyviams

 Pranešimai dalyviams skelbiami regatos skelbimų lentose:

2.1. VšĮ „Žiemys“ ofise Pilies g. 2A, LT-91240, Klaipėdoje;

2.2. Regatos interneto puslapyje www.tojana.lt.

 3.    Instrukcijų pakeitimai

 3.1. Regatos instrukcijų pakeitimai skelbiami ne vėliau kaip 2 val. iki pirmosios dienos starto oficialiose regatos skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje www.tojana.lt arba žodžiu: 71-uoju radijo kanalu ar telefonu 8 602 17070.

 4.    Signalai krante

 4.1. Signalai krante keliami ant prišvartuoto teisėjų laivo;

4.2. Kai AP vėliava keliama krante, teiginys RRS AP signalo aprašyme „po 1 minutės“ keičiamas į „ne mažiau kaip po 60 minučių“.

 5.    Regatų programa

 5.1.   INPORT RACE:

5.1.1. Dalyvių atvykimas ir registracija birželio 7 d. 9.00–14.00 val. VšĮ „Žiemys“ ofise Pilies g. 2A, LT-91240 Klaipėdoje (4 aukšte);

5.1.2. Kapitonų pasitarimas 15.00 val.;

5.1.3. 17.00 val. INPORT RACE regatos laivų paradas Danės upėje ties kruiziniu terminalu;

5.1.4. 18.00 val. Pirmojo INPORT RACE plaukimo startas. Planuojami penki plaukimai, distancijos ilgis 1jm.

5.2. ORC ČEMPIONATAS:

5.2.1. Dalyvių atvykimas ir registracija birželio 12 d. 10.00–17.00 val. VšĮ „Žiemys“ ofise Pilies g. 2A, LT-91240 Klaipėdoje (4 aukšte);

5.2.2. 10.00–20.00 val. matavimai, mandatinė ir techninė komisija komisija VšĮ „Žiemys“ ofise Pilies g. 2A, LT-91240 Klaipėdoje;

5.2.3. 18.00 val. praktinio plaukimo startas;

5.2.4. Regatoje numatyti penki plaukimai;

5.3. Kapitonų pasitarimai regatos dienomis vyks VšĮ „Žiemys“ ofise Pilies g. 2A, LT-91240 Klaipėdoje:

birželio 13 d. 13 val.,

birželio 14–15 d. – 8.30 val.;

5.4. Birželio 13 d. vyks 1 ir 2 plaukimai. Pirmas startas 15.00 val. (tik ORC grupei);
5.5. Birželio 14 d. vyks 3 ir 4 plaukimai. Pirmas startas 11 val. (ORC ir klubinės-laisvosios (toliau – KL) grupėms);
5.6. Birželio 15 d. vyks 5 plaukimas. Pirmas startas 10 val. (ORC ir KL grupėms);

5.7. Regatos varžybų instrukcija pateikiama ne vėliau kaip dvi valandos iki pirmojo starto.
5.8. Pirmo–ketvirto plaukimų startas prieš vėją, finišas pavėjui, distancijos ilgis 6–8 jūrmylės;
5.9  Distancijos schema pateikta varžybų instrukcijoje;
5.10. Varžybos vyksta esant ne mažesniam kaip 2 m/s ir ne didesniam kaip 12 m/s vėjo greičiui;
5.11. Penktas plaukimas navigacinis: startas prieš vėją, distancijos ilgis nuo 15 iki 35 jūrmylių, distancija bus numatyta regatos instrukcijoje;
5.12. Regatos uždarymas ir apdovanojimai įvyks birželio 15 d. 16.00 val.;

5.13. Regatos renginių krante programa bus pateikta registruojantis.

 6.  Grupių vėliavos

 6.1.  ORC grupės vėliava balta;

6.2.  Klubinės-laisvosios grupės vėliava „Optimist“.

 7.  Regatos akvatorija

7.1.  Regata vykdoma Baltijos jūroje ties Klaipėda ir Klaipėdos uoste, Kuršių mariose.

 8.  Distancijos

Distancijos ir plaukimo schemos pateiktos:

8.1. „Inport race“ regatos – A priede (buvo pateikta su Inport Race instrukcija, dabar nebus siunčiama);

8.2. 1, 2, 3 ir 4 plaukimų 1 ir 2 schema – B priede;

8.3. navigacinio plaukimo schema – C priede (bus pateiktas navigacinio plaukimo dieną, 2 val. prieš startą);

 9.  Ženklai

9.1. Regatų ženklai – geltonos ir raudonos pripučiamos bojos.

 10.   Kliūtys

10.1. Regatos kliūtimis laikomi keltai ir praplaukiantys laivai.

 11.   Startas

11.1. Plaukimų startai duodami pagal RRS 26 taisyklę;

11.2. Laivai, laukiantys savo starto procedūros, privalo laikytis atokiai nuo starto linijos

ir regatos distancijos;

11.3. Startas paliekamas „atviras“ 10 minučių – tai keičia RRS A4 taisyklę.

 12.   Ženklų pakeitimai

12.1. Originalus ženklas (arba finišo linija) bus perkeltas teisėjų į naują vietą tuo atveju, jeigu bus keičiama distancija;

12.2. Ženklą turi teisę keisti jachta su M vėliava.

 13.  Finišas

13.1. Finišo linija – tarp mėlynos vėliavos teisėjų laive ir bojos.

 14. Nuobaudos

14.1. Visoms klasėms dviejų apsisukimų bauda keičiama vieno apsisukimo bauda – tai keičia RRS 44.1 taisyklę.

 15. Laiko apribojimai

15.1. Navigacinę distanciją plaukiančios jachtos, nekirtusios finišo linijos per 120 minučių po pirmosios teisingai distanciją apiplaukusios tos pačios startinės grupės jachtos finišo, laikomos nefinišavusiomis. Tai keičia 35, A4 ir A5 taisykles.

 16. Protestai ir prašymai ištaisyti rezultatus

16.1. Protestuojant nebūtina pakelti protesto vėliavos – tai keičia RRS 61.1 taisyklę;

16.2. Protesto įteikimo laiko limitas yra 120 minučių po paskutinio laivo finišo paskutiniajame dienos plaukime;

16.3. Pranešimai apie protestus bus skelbiami praėjus ne daugiau kaip 30 minučių po protestų įteikimo laiko limito;

16.4. Paskutinę regatos dieną prašymai atstatyti rezultatą, pagrįsti protestų komiteto sprendimais, įteikiami ne vėliau kaip per 20 minučių po to, kai tie sprendimai paskelbiami. Tai keičia 62.2 taisyklę.

 17. Taškai

17.1. Taškai skaičiuojami pagal linijinę sistemą;

17.2. Regata laikoma įvykusia, jei įvyksta bent vienas plaukimas;

17.3. Regatoje netaikoma blogiausio rezultato atmetimas.

 18. Dalyvių pasitraukimas iš regatos

18.1. Pasitraukusi iš lenktynių jachta turi apie savo pasitaukimą kaip galima greičiau informuoti regatos teisėjus.

 19. Reklama

19.1. Organizatorių sprendimu regatos dalyviai gali būti įpareigoti reklamuoti regatos rėmėjus;

19.2. Organizatoriai pasilieka teisę prie dalyvių įgulų prijungti vieną masinių informavimo priemonių atstovą arba vienaip ar kitaip regatą remiantį asmenį.

 20. Šiukšlės

20.1. Šiukšles galima perduoti regatos teisėjų ir regatą aptarnaujantiems laivams;

20.2. Bus griežtai taikoma RRS 55 taisyklė: už jos pažeidimą jachta bus diskvalifikuojama visiems plaukimams.

 21. Apdovanojimai

21.1. Regatos uždarymas ir apdovanojimai įvyks birželio 15 d. 16.00 val. Klaipėdos pilies jachtklube;

21.2. Absoliutūs kiekvienos grupės laimėtojai ir prizininkai bus apdovanoti diplomais ir medaliais. Kiekvienos ORC grupės nugalėtojas bus apdovanotas pereinama Lietuvos ORC čempionato taure ir regatos rėmėjų įsteigtais prizais;
21.3. KL grupės nugalėtojai bus apdovanoti taure ir diplomais, rėmėjų prizais;
21.4. Specialus prizas įsteigtas jachtos įgulai, kuri turės ne mažiau kaip du jaunius iki 25 m., ir parodžiusiai geriausią rezultatą ORC įskaitoje;
21.5. Absoliutus navigacinio plaukimo nugalėtojas ORC grupėse bus apdovanotas specialiu prizu;

21.6. Inport race regatos laimėtojai ir prizininkai kiekvienoje grupėje bus apdovanoti regatos rėmėjų įsteigtais prizais ir specialiais Klaipėda Jazz festivalio prizais.

 22. Dalyvių saugumas ir atsakomybė

 22.1. Visą riziką, susijusią su sprendimu dalyvauti varžybose, dalyvis prisiima sau (žr. 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti varžybose“). Varžybų organizatoriai neatsako už dalyvių inventoriaus nuostolius, asmens sužalojimą ar mirtį regatos metu, prieš ją ar po jos.

 23. Regatos organizacinis komitetas

23.1. Regatos organizacinio komiteto sudėtis pateikta D priede.

 

 

Vyr. teisėja                                                     Svetlana Djačkova

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyr. teisėja                                                     Svetlana Djačkova

 

 

D priedas. „Lietuvos ORC–Klaipėda Jazz Race 2014“ regatos organizacinis komitetas

 

Org. komiteto pirmininkas Darius Gerasimavičius Btlz.
Vyr. teisėja Svetlana Djačkova (Rusija), tarptautinė kategorija
Nariai:
Garbės narė Inga Grubliauskienė
Starto ir finišo teisėjas Darius Gerasimavičius Btlz
Distancijos teisėjai:  Tomas ValentinaitisValius Bagūnas
Teisėjai:  Darius Bulanavičius OlandasRičardas Davidavičius
Teisėjų asistentai:  Dominykas ŽižysAntanas Gerasimavičius

Emilis Valentinaitis

Aistė Noreikaitė

Sekretorė Svetlana Rizgelytė
Sekretorės asistentė Aistė Noreikaitė
ORC matuotojas Vygantas Stankus
„Rescore“ koeficiento koordinatorius Vilius Tamkvaitis
Saugumo inspektorius Valius Bagūnas
Uosto kapitonas Vilius Bartusevičius
Ofiso vadovas Salvijus Paškauskas
Atstovas spaudai Svetlana Rizgelytė
Dizaineriai Liudas ParulskisDarius Bulanavičius Olandas
Techninis sekretorius Ignas Balčiūnas
Protesto komitetas:
Pirmininkas Simonas Steponavičius
Svetlana Djačkova
Tomas Valentinaitis
Meteorologas  Naglis Šulija