„LIETUVOS ORC-KLAIPĖDA JAZZ RACE 2014“ REGATOS INSTRUKCIJOS PAKEITIMAI

2013.06.12–15

„LIETUVOS ORC-KLAIPĖDA JAZZ RACE 2014“ REGATOS

INSTRUKCIJOS PAKEITIMAI:

 2013-06-13, 9:25 val.

  1. Regatos dalyviai turi užtikrinti, kad radijo ryšys 71-uoju kanalu jų laivuose veikia visos regatos metu, įskaitant plaukimą prie starto ir už finišo linijos, kol varžybų teisėjas praneš, kad komunikacija radijo ryšiu užbaigta.
  2. Bet koks bendravimas su regatos organizacinio komiteto nariais nelaikomas pagalba iš šalies – ši nuostata pakeičia 41 taisyklę.
  3. Atsižvelgiant į tai, kad nesusirinko reikiamas ORC dalyvių, kurių laivų GPH virš 645, skaičius, ORC grupės apjungiamos į vieną (GPH iki 645 + GPH virš 645).
  4. ORC matavimų ir laivų saugumo patikra atliekama regatos teisėjui pranešus apie tai konkrečiam dalyviui. Patikrą atliks saugos inspektorius  Valius Bagūnas.

 

Vyr. Teisėja                         Svetlana Djačkova