NDBL’MARIŲ BURĖS”

                                                              regatos instrukcija

Vilnius–Mingė

2014-09-19

 

 1. NDBL’MARIŲ BURĖS” “ regata (toliau – regata) vykdoma pagal šias taisykles:

1.1. Tarptautines 2013–2016 m. buriavimo varžybų taisykles: „ISAF Racing Rules of Sailing 2013–2016, RRS;

1.2. Tarptautines kreiserinių jachtų matavimo taisykles: „ORC Rating Systems 2014; ORC International and ORC Club“, „International Measuremeuant System IMS 2014“

1.3. Regatos nuostatus ir instrukcijas;

1.4. Jeigu yra prieštaravimų tarp regatos nuostatų ir regatos instrukcijų, pirmenybė teikiama instrukcijoms;

1.5. Jeigu yra prieštaravimų tarp lietuviško ir angliško dokumentų tekstų, pirmenybė teikiama angliškam tekstui.

 2.    Pranešimai dalyviams

 Pranešimai dalyviams skelbiami regatos skelbimų lentose:

2.1. KBMK “Marių burės” skelbimų lentoje

2.2. Regatos interneto puslapyje www.tojana.lt. ir www.minija.com

 3.    Instrukcijų pakeitimai

 3.1. Regatos instrukcijų pakeitimai skelbiami ne vėliau kaip 2 val. iki pirmosios dienos starto oficialiose regatos skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje www.tojana.lt, ww.minija.com arba žodžiu: 71-uoju radijo kanalu ar telefonu 8 602 17070.

 4.    Signalai krante

 4.1. Signalai krante keliami ant prišvartuoto teisėjų laivo;

4.2. Kai AP vėliava keliama krante, teiginys RRS AP signalo aprašyme „po 1 minutės“ keičiamas į „ne mažiau kaip po 60 minučių“.

 5.    Regatų programa

 5.1.   09-20 .

Varžybų  dalyvių atvykimas, registracija

8:00 iki 10:00 Regatos ofise KBMK „Marių burės““patalpos

11:00  Regatos atidarymas

13:00 iki 19:00 1 ir 2 plaukimai

09-21

11:00 iki 14:00 3 plaukimas

16:00 regatos uždarymas

5.2.  Paskutinę varžybų dieną „Perspėjamasis“ signalas, visoms jachtų klasėms, nebus duodamas po 13:00 val.

5.3. Kapitonų pasitarimai regatos dienomis vyks dešimtą valandą “Marių burės”

5.4. Regatos renginių krante programa bus pateikta registruojantis.

 6.  Grupių vėliavos

 6.1.  ORC grupės vėliava Cadet;

6.2.  Klubinės-laisvosios grupės vėliava „Optimist“.

 7.  Regatos akvatorija

7.1.  Regata vykdoma Kuršių mariose ties “pilypu“ ir Nemuno deltoje

 8.  Distancijos

Distancijos ir plaukimo schemos pateiktos:

8.1.  regatos1, 2,  plaukimų 1 ir 2 schema – A priede;

8.2. 3 plaukimo 1 ir 2 schema – B priede;

 9.  Ženklai

9.1. Regatų ženklai navigacinės  bojos. MB klubo vėliavėlės

 10.   Kliūtys

10.1. Regatos kliūtimis laikomi seklumos ir praplaukiantys laivai.

 11.   Startas

11.1. Plaukimų startai duodami pagal RRS 26 taisyklę;

11.2. Laivai, laukiantys savo starto procedūros, privalo laikytis atokiai nuo starto linijos

ir regatos distancijos;

11.3. Startas paliekamas „atviras“ 10 minučių – tai keičia RRS A4 taisyklę.

 12.   Ženklų pakeitimai

12.1. Originalus ženklas (arba finišo linija) bus perkeltas teisėjų į naują vietą tuo atveju, jeigu bus keičiama distancija;

12.2. Ženklą turi teisę keisti jachta su M vėliava.

 13.  Finišas

13.1. Finišo linija – tarp mėlynos vėliavos teisėjų laive ir bojos.

 14. Nuobaudos

14.1. Visoms klasėms dviejų apsisukimų bauda keičiama vieno apsisukimo bauda – tai keičia RRS 44.1 taisyklę.

 15. Laiko apribojimai

15.1.  distanciją plaukiančios jachtos, nekirtusios finišo linijos per 120 minučių po pirmosios teisingai distanciją apiplaukusios tos pačios startinės grupės jachtos finišo, laikomos nefinišavusiomis. Tai keičia 35, A4 ir A5 taisykles.

 16. Protestai ir prašymai ištaisyti rezultatus

16.1. Protestuojant nebūtina pakelti protesto vėliavos – tai keičia RRS 61.1 taisyklę;

16.2. Protesto įteikimo laiko limitas yra 120 minučių po paskutinio laivo finišo paskutiniajame dienos plaukime;

16.3. Pranešimai apie protestus bus skelbiami praėjus ne daugiau kaip 30 minučių po protestų įteikimo laiko limito;

16.4. Paskutinę regatos dieną prašymai atstatyti rezultatą, pagrįsti protestų komiteto sprendimais, įteikiami ne vėliau kaip per 20 minučių po to, kai tie sprendimai paskelbiami. Tai keičia 62.2 taisyklę.

 17. Taškai

17.1. Taškai skaičiuojami pagal linijinę sistemą;

17.2. Regata laikoma įvykusia, jei įvyksta bent vienas plaukimas;

17.3. Regatoje netaikoma blogiausio rezultato atmetimas.

17.4 ORC taikoma time on time, rsescore koeficientai, stabinio formul

 18. Dalyvių pasitraukimas iš regatos

18.1. Pasitraukusi iš lenktynių jachta turi apie savo pasitaukimą kaip galima greičiau informuoti regatos teisėjus.

 19. Reklama

19.1. Organizatorių sprendimu regatos dalyviai gali būti įpareigoti reklamuoti regatos rėmėjus;

19.2. Organizatoriai pasilieka teisę prie dalyvių įgulų prijungti vieną masinių informavimo priemonių atstovą arba vienaip ar kitaip regatą remiantį asmenį.

 20. Šiukšlės

20.1. Šiukšles galima perduoti regatos teisėjų ir regatą aptarnaujantiems laivams;

20.2. Bus griežtai taikoma RRS 55 taisyklė: už jos pažeidimą jachta bus diskvalifikuojama visiems plaukimams.

 21. Apdovanojimai

21.1. Prizais dalyviai apdovanojami pagal „Sporto priemonių vykdymo nuostatus“. Regatų dalyviai apdovanojami ir vardai jiems suteikiami, jeigu jachtų grupėje startavo ne mažiau kaip 4 laivai.

21.2. Atskirose jachtų klasėse apdovanojami:

Visose kitose jachtų klasėse ir įskaitose apdovanojami 1-3 vietas užėmusieji dalyviai.

21.3. Individualūs asmenys ar organizacijos gali įsteigti papildomus prizus. Prizai ir jų įteikimo nuostatai pateikiami  lenktynių komitetui iki varžybų pradžios.

 22. Dalyvių saugumas ir atsakomybė

 22.1. Visą riziką, susijusią su sprendimu dalyvauti varžybose, dalyvis prisiima sau (žr. 4 taisyklę „Sprendimas dalyvauti varžybose“). Varžybų organizatoriai neatsako už dalyvių inventoriaus nuostolius, asmens sužalojimą ar mirtį regatos metu, prieš ją ar po jos.

 23. Regatos organizacinis komitetas

23.1. Regatos organizacinio komiteto sudėtis pateikta C priede.